De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal faciliteert bewegingsconsulent voor cultuur- en sportclubs

Oldenzaal faciliteert bewegingsconsulent voor cultuur- en sportclubs

OLDENZAAL - Het gemeentebestuur van Oldenzaal ziet actieve deelname van inwoners aan sport en cultuur als een mogelijkheid om hen fit en vief te houden. De verenigingen in Oldenzaal vervullen naar het oordeel van de wethouder 'een belangrijke maatschappelijke functie als het gaat om het letterlijk en figuurlijk in beweging brengen van inwoners; aldus het gemeentebestuur.

Om die reden heet het belanrijk te zijn verenigingen vitaal te houden en te versterken als het gaat om hun rol bij het signaleren van kansen om inwoners optimaal te ondersteunen. ' Dit kan', staat in een persbericht, 'voorkomen dat er op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is. De collegepartijen WG, CDA en VVD lieten vorig jaar in hun coalitiakkoord al opnemen dat er een functionaris  zou moeten komen die de sportverenigingen begeleidt 'in hun ontwikkeling tot vitale, open en maatschappelijk georiënteerde organisaties'.

Het college heeft nu besloten deze opdracht te verbreden waardoor ook culturele verenigingen erbij worden betrokken. In het verlengde hiervan heeft Oldenzaal hiervoor een vergoeding aangevraagd bij de rijksoverheid voor het samen met maatschappelijke partners opstellen van een Oldenzaals sportakkoord. De zogenoemde ‘adviseur maatschappelijke vitaliteit’, die zal worden aangesteld voor de komende vier jaar, gaat zich richten op het stimuleren van de verbinding tussen de verenigingen en zorginstellingen, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.

Deel dit nieuws!