De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Directeur van Orkest gaat zélf dirigeren, in stadhuis van Enschede

Directeur van Orkest gaat zélf dirigeren, in stadhuis van Enschede

ENSCHEDE - De huidige directeur Meijer van het Orkest van het Oosten wordt algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Enschede. Met het vertrek van zijn voorganger Meijs is deze functie sinds 2017 via waarneming en later op tijdelijke basis bezet. Met de benoeming van Meijer is deze functie er nu definitieve opvolging geregeld. De huidige interim-gemeentesecretaris Kradolfer blijft tot eind juli werkzaam voor de gemeente Enschede.

Meijer is een geboren Enschedeër, studeerde Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde later zijn doctoraaldiploma in Bedrijfseconomie. Daarenboven heeft Meijer ruime ervaring in leidinggevende posities van grote organisaties in uiteenlopende vakgebieden. Ook staat deze zoon van de stad volgens het gemeentebestuur van Enschede te boek als 'een overtuigende en warme persoonlijkheid is hij in staat om op alle niveaus te schakelen'.

Het college van burgemeester en wethouders en de concerndirectie kiezen naar eigen zeggen voor 'besturen met daadkracht en dat doen wat nodig is' en 'keuzes maken met lef'. Ook dat zou Meijer tot de meest geschikte gemeentesecretaris voor de dit tijdsgwricht maken, een kandidaat bovendien die afkomstig is van buiten de gemeentelijke organisatie en haar gangen

Deel dit nieuws!