De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Voormalig wethouder/gedeputeerde Lievers nu waterschapsbestuurder

Voormalig wethouder/gedeputeerde Lievers nu waterschapsbestuurder

ALMELO/HENGELO – Op de avond dat zijn partij D66 in het provinciebestuur van Overijssel aan de dijk wordt gezet, waardoor zijn opvolger Traag op zoek moet naar een andere betrekking, weet ex-gedeputeerde Lievers vrijwel zeker dat hij bestuurder wordt; hij zal als dagelijks bestuurder aantreden bij het waterschap Vechtstromen.

Lievers was voor hij gedeputeerde werd wethouder der gemeente Hengelo. Hij krijgt in het dagelijks bestuur van Vechtstromen gezelschap van twee zittende bestuurders die ook wethouder zijn geweest: Van Agteren van Enschede en Stegeman van Rijssen-Holten. Lievers wordt bestuurder namens de sector Bedrijven, Van Agteren namens de partij AWP en Stegeman namens de politieke partij CDA. De zittende kandidaat Aarnink blijft lid van het dagelijks bestuur namens de grote winnaar van de verkiezingen Water Natuurlijk.

Als gedeputeerde was Lievers degene die de energietransitie in portefeuille had, daar flink mee op streek was, maar hij wenste niet naar de pijpen te dansen van het CDA-statenlid Bouwen, de politieke chemie tussen die twee ontbrak, wat leidde tot bestuurlijke spanning in de coalitie. Lievers wilde dat niet langer, voelde onvoldoende steun, ook van CDA-commissaris Bijleveld en de collega-gedeputeerden Van Hijum en Maij van het CDA.

Na een wijle in D66-kringen te Tubbergen te hebben afgekickt is Lievers terug  in het dagelijks bestuur, bij het waterschap. Het algemeen bestuur van Vechtstromen stemt vrijwel unaniem in met de blauwgroene koers die het waterschap de komende vier jaar gaat varen. Er staan extra investeren op stapel in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, vergroening, duurzaamheid en een solide waterkwaliteit. Daarbij moet er veel aandacht zijn voor samenwerking met partners en inwoners. Ook kiest het bestuur voor een duurzaam financieel beleid en beperking van lastendrukstijging. Het concept bestuursakkoord gaat uit van een gemiddelde lastendrukstijging van 3,4 procent in 2020, dalend naar drie procent in 2024. Dit vraagt vanaf 2021 besparingen die oplopen tot jaarlijks vier miljoen euro in 2023.

Er is in het waterschapshuis van Vechtstomen te Almelo behalve Lievers nóg een link met Overijssel: de in het provinciebestuur beoogde formateur Krol gaat ook bij Vechtstomen op verzoek van het algemeen bestuur de formatie begeleiden.

Deel dit nieuws!