De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCLII

Koningsdag, zegt u? Oké, dan ga ik daar wat over zeggen. Naar mijn opvatting is elk weldenkend mens republikein, maar ik vind ook dat we met de staatverkundige verandering geen haast hoeven te maken, want met de poppenkast die wij hebben is het ook niet meer dan die poppenkast. Iets principiëler vind ik dat het in wezen marteling is om een hele familie met zo'n lakeienkermis op te zadelen. En 't is nog erfelijk ook. Als je er goed over nadenkt is het onbegrijpelijk dat Amnesty International niet in actie komt.

Het verschil tussen de koning en mij is dat hem iets behaagt en dat ik iets vind. Het is toch verschrikkelijk dat hij niets mag vinden, zelfs de Troonrede valt onder Mark Rutte, die dat uitbesteedt aan Jort Kelder. Ook de jaarlijkse aanvragen van linten met medailles laat de Majesteit anderen beoordelen. Daar gaan burgemeesters over die dat evenwel overlaten aan stadhuislivreiers. De beoogde decorandus mag alleen geen strafblad hebben, wat naar mijn idee pertinent tegen de geest van de Nederlandse wet indruist.

Zoals ik ten diepste tegen de monarchie ben zonder van de afschaffing haastwerk te willen maken, zo ben ik tegen het uitreiken van lapjes met metaalwaren volgens een (slag)ordelijk systeem, maar het weerhoudt me er niet van om te poberen er een te versieren voor deze of gene die daar dan weer heel gelukkig mee is. Er is niks voor, maar ook niks tegen  En als we beseffen dat de man bij wie de monarchie der Nederlanden begint een vrouwen en godsdienst misbruikende griezel was, valt het nóg mee. Niettemin: leve de Republiek.

 

 

Deel dit nieuws!