De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bewoners westrand Enschede boeken via D66 ondergronds succes

Bewoners westrand Enschede boeken via D66 ondergronds succes

ENSCHEDE -  Het colllege van burgemeester en wethouders heeft op voorspraak van de raadsfractie van D66 besloten dat in het buitengebied geen bovengrondse transportleidingen zijn toegestaan. Na protesten van bewoners in het landelijke gebied tussen Enschede en Hengelo en een verzoek van D66 wil het college de mogelijkheid van bovengrondse transportbuizen drastisch inperken.

Dit zal metterdaad het geval zijn aan de westzijde van de stad tussen Enschede en Hengelo. In het bestemmingsplan zal worden vastgelegd waar de bovengrondse transportleidingen wel zijn toegestaan en dat is zeer beperkt in de randzones van Boeldershoek en bezijden de A35. Het is precies waar D66 in vragen aan het college op heeft aangedrongen. Het raadslid Van Dijk, die trouwens in het gebied woonachtig is (Twekkelo) zou trouwens liever helemaal geen bovengrondse transportbuizen zien.

Het college wil daar niet aan, omdat het wellicht niet altijd kan worden voorkómen om ondergronds te transporteren. Van Dijk stelt daar op zijn beurt tegenover dat het vrijwel altijd technisch en materieel mogelijk zal blijken om transportleidingen ondergronds aan te leggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I

Deel dit nieuws!