De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Verbreding van A1 tussen Deventer en knooppunt Buren vangt aan

Verbreding van A1 tussen Deventer en knooppunt Buren vangt aan

ALMELO - De verbreding van de A1 tusen Azelo/Twente en Twello/Deventer is formeel begonnen. Er komt aan weerszijden van de snelweg een extra rijstrook. De klus gaat volgens berekeningen van Rijkswaterstaat zeven jaar in beslag genomen. De bedoeling is in 2026 tot oplevering te komen. Dat gebeurt de komende jaren in een aantal fases.

Het te verbreden deel van de A1, die van medio de jaren zeventig dateert, heeft een lengte van 55 kilometer. E is vele jaren door overheden en bedrijfsleven aangedrongen op de verbreding, vooral omdat steeds meer opstoppingen zijn, de door het toenemende (vracht)verkeer tussen Randstad en Duitsland. Een goede doorstroming wordt van groot economisch belang voor Nederland genoemd en zeker ook voor de regio Twente.

De lobby aanhouden de lobby leidde vorig jaar tot succes toen minister Van Nieuwenhuizen besloot een bedrag van zetig miljoen voor de verbreding eerder dan gepland vrijgaf. Een minstens even groot succes was dat de bewindsvrouw in het kader van de bereikbaarheid van (de logistieke hotspot) Twente recent 72 miljoen beschikbaar stelde ter verbreding en verdieping van de Twentekanalen, onder meer ten behoeve van overslagcapaciteit van CTT in Hengelo en Almelo.

 

 

Deel dit nieuws!