De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bestemming bedrijventerrein van groot deel van Usseler Es gehaald

Bestemming bedrijventerrein van groot deel van Usseler Es gehaald

ENSCHEDE – Een meerderheid van de gemeenteraad van Enschede stemde vanavond in met het afwaarderen van een groot deel van de Usseler Es als denkbaar bedrijventerrein. Alleen aan de oostzijde ligt nog zo'n tien hectare waar mogelijk te gelegener tijd bedrijven kunnen komen, maar als het even kan  ook daar niet.

Vooral de fractie van het CDA kapittelde bij monde van het raadslid Ten Vergert deze afwaardering omdat het eventuele kansen om mooie bedrijven met aspiraties zich in de stad te vestigen zou smoren door zo'n bedrijf  te dwingen naar elders te verkassen, bijvoorbeeld naar XL Park in Almelo. Ten Vergert zei er niet bij dat XL Park voor 23 procent eigendom is van de gemeente Enschede. Wel hield de CDA-woordvoerder zijn collegae in de raad voor dat XL Park de wind dermate in de zeilen heeft dat het volgens zijn prognose over tien jaar volledig vol zal zijn.

Uit de reactie van VVD-wethouder Diepemaat  van Economie bleek dat hij in het ‘oordeel raad’ berustte, al hield hij die raad wel voor dat dit het moeilijker maakt  ‘uitzonderlijke’ kansen te grijpen, want volgens hem is het niet mogelijk alle bedrijven te faciliteren op de bedrijventerreinen Josink Es en Euregio Bedrijvenpark. De collegepartijen stemden eveneens in, vooral omdat de twee grootste coalitiepartners, BBE en D66, aangaven de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol  genoemde Usseler Es te willen vrijwaren van de bestemming bedrijvigheid en daartoe een amendement indienden. Dat haalde het dus, met de stemmen van CDA, SP en EA tegen.

Het raadslid Visser van de eenvrouwsfractie Enschede Anders had een bijzonder standpunt. Ze liet weliswaar weten bijzonder gelukkig te zijn met het besluit de Usseler Es te behouden voor de natuur en de boeren, maar toch tegen te stemmen omdat ze enorme financiële tekorten voorziet, bovenop de ‘herprogrammering’ van ruim 42,6 hectare  bedrijventerrein.

Deel dit nieuws!