De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Weer aangenaam dividend aandeelhoudende gemeenten Wadinko

Weer aangenaam dividend aandeelhoudende gemeenten Wadinko

NIJVERDAL - De participatiemaatschappij Wadinko keert de deelnemende gemeenten bij elkaar een bedrag van bijna twee miljoen euro uit als dividend. Wadinko sloot het jaar 2018 af met een winst na belastingen van ruim anderhalf miljoen. Ook vorig jaar toucheerden de  gemeente zo'n bedrag. En dat zal volgend jaar niet veel anders zijn daar de participatiemaatschappij ook dit jaar een positief resultaat verwacht van zo'n anderhalf miljoen.

In de Raad van Commissarissen zal naar verwachting burgemeester Snijders van Hardenberg weldra de plek innemen van de vertrekkende burgemeester Koelewijn van Kampen en voorheen Rijssen-Holten. Verder zal de statutair aftredende commissaris Balkenende voor een nieuwe periode worden herbenoemd, wat reglementair kan en mag.

De maatschappelijke opdracht van Wadinko is sinds de oprichting in 1992 de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe te stimuleren. Tot de 24 aandeelhouders behoren de Twentse gemeenten Borne, Dinkelland, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden. Opmerkelijk genoeg ontbreken de drie steden Almelo, Enschede en Hengelo, ofschoon er in  met name in het stadhuis te Hengelo wel enige animo bestaat aan te haken.

Deel dit nieuws!