De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Algemeen directeur/gemeentesecretaris van Emmen naar Hardenberg

Algemeen directeur/gemeentesecretaris van Emmen naar Hardenberg

HARDENBERG - De gemeentesecretaris/algemeen directeur Oostmeijer van Emmen stapt per september over naar Hardenberg. Ze gaat daar dezelfde functie bekleden.  Als hoogste ambtenaar zal ze de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders zijn. Daarnaast geeft ze samen met de directeur bedrijfsvoering leiding aan de ambtelijke organisatie. Ook is ze verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de opgaven waar de gemeente voor staat.

Voor ze naaar Assen kwam werkte Oostmeijer onder andere bij de gemeenten Meppel en Achtkarspelen en bij de provincies Drenthe en Groningen. Ze is ook lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Oostmeijer over haar overstap in dezelfde functie in een nabij gelegen gemeente: 'In Emmen is de balans wel heel erg verschoven naar de bestuurlijke kant. In Hardenberg hoop ik dat die balans er weer wat nadrukkelijker is.'

Volgens burgemeester Snijders van Hardenberg past Oostmeijer perfect in het profiel: 'We kunnen onze ambities alleen realiseren met een sterke organisatie die omgevingsgericht is. De doorontwikkeling van onze organisatie is dan ook een belangrijke prioriteit. Daarom zochten we een stevige en ervaren gemeentesecretaris. Die hebben we gevonden in de persoon van Ida Oostmeijer. Ze heeft ruime ervaring als gemeentesecretaris en haar sporen verdiend op het gebied van organisatieontwikkeling.'

Deel dit nieuws!