De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vrijwillige kavelruil in Reutum dient agrariërs, natuur en waterschap

Vrijwillige kavelruil in Reutum dient agrariërs, natuur en waterschap

REUTUM/TUBBERGEN – Door stukken grond te ruilen krijgen agrariërs in het Tubbergse kerkdorp Reutum de mogelijkheid doelmatiger te werken. Er is met deze ‘ruilverkaveling’ 140 hectare gemoeid. Bovendien ontstaat ‘nieuwe natuur’ waar eerst akkers of weiden waren en zullen omgekeerd gewezen natuurgronden in cultuur worden gebracht. De gemeente Tubbergen speelde een bemiddelende rol.

Ruim vijf jaar liet Staatsbosbeheer weten het natuurgebied Reutumer Weuste, aan de westkant van het dorp, te willen vergroten. Dit bleek later de aanzet voor een grootschalige  vrijwillige kavelruil. Agrariërs ruilen stukken landbouwgrond met elkaar en dertien hectare landbouwgrond verandert in natuurgrond. Als compensatie wordt ruim twaalfhectare grond, ooit bedoeld voor natuurbeheer maar zijn functie verloren, omgezet naar landbouwgrond.

Als het bestemmingsplan straks officieel gewijzigd is, sluiten de kavels van de agrariërs beter aan en krijgt Staatsbosbeheer de gewenste uitbreiding van de Reutumer Weuste wordt uitgebreid. Bovendien kan het waterschap Vechtstromen een waterberging realiseren en de beek verleggen, waardoor het waterbeheer in het gebied verbetert.

Deel dit nieuws!