De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Beckum roept nieuwe coalitie Overijssel op passende huizen te bouwen

Beckum roept nieuwe coalitie Overijssel op passende huizen te bouwen

BECKUM -  De leefbaarheid van het kerkdorp Beckum is in gevaar.  Dat blijkt uit een brief met een noodkreet van voorzitter Harink van Masterplan Beckum. Hij schijf de brief naar het provinciebestuur, inzonderheid de partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen. De kern van de boodschap van Harink, voorheen fractievoorzitter van het CDA in Hengelo, waartoe Beckum behoort, is de noodzaak van woningbouw: een duidelijke provinciale visie voor kleine kernen waarbij er nadrukkelijk wordt gekeken naar de relatie leefbaarheid/wooncontingent.

Herink roert de trom om 'passende'huizen in het dorp te bouwen.‘ De kleine kern Beckum (duizend inwoners) ondervindt, als enige kerkdorp van de veel grotere gemeente Hengelo (tachtigduizend inwoners), als geen ander, de neerwaartse spiraal van dalende leefbaarheid. Het dorp vergrijst, de aanwas daalt en de jeugd behouden in het dorp, blijkt praktisch onmogelijk omdat er de laatste vijftien jaar geen betaalbare en geschikte woningen zijn gebouwd.’

De gemeente Hengelo zou geen plan voor Beckum hebben, want dat laat men volgens Harink over aan de Beckumers zelf. En die zijn naar de mening van de voorzitter gebaat zijn bij provinciale rugwind. Hij wijst op de gevolgen als er geen huizen op maat bijkomen. Het aantal leerlingen van de basisschool is gehalveerd, de sportclubs hebben voor de jongste jeugd geen voltallige teams meer en voorzieningen als de prikpost, de biebbus en de dorpswinkel zijn verdwenen.

Deel dit nieuws!