De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen twijfelt en wil meer tijd voor nieuwbouw Assink Lyceum

Haaksbergen twijfelt en wil meer tijd voor nieuwbouw Assink Lyceum

HAAKSBERGEN – De nieuwbouw ten behoeve van de nieuwbouw van Het Assink Lyceum in Haaksbergen zal aanmerkelijke vertraging oplopen. Voor de bouw ten bedrage van een begrote 21 miljoen zouden ‘nadere afwegingen’ nodig zijn, zowel inhoudelijk als financieel.

Het plan was een nieuwe moderne en vooral duurzame school te bouwen aan de Van Brakelstraat. Deze plek kwam als meest geschikte uit de bus na een onderzoek van circa vijftien mogelijke locaties. De plek aan de Van Brakelstraat werd in combinatie met de aanpalende Theo Scholte-school.

Er zijn nu geluiden de investeringen toch wel wat fors zijn voor een gemeente met de omvang van Haaksbergen, die net met veel bestuurlijke inspanningen (van het vorige college van burgemeester en wethouders) en in nauw contact met de provincie Overijssel uit een financieel dal is geklommen.

Daar komt bij dat er in Haaksbergen een groot overschot aan gebouwen is, zowel voor onderwijs als voor sportbeoefening, waar nogal wat onderzoek naar loopt. Zo zou een nieuwe school wellicht beter in combinatie met een sportaccommodatie kunnen verrijzen. Daarbij komt ook nog dat prognoses uitwijzen dat zowel het aantal mensen dat in georganiseerd verband sport beoefent  de komende tien jaar fors vermindert en dat dit ook geldt voor het aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Deel dit nieuws!