De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • SP in Enschede bereikt actie om nomadische kinderen te voorkómen

SP in Enschede bereikt actie om nomadische kinderen te voorkómen

ENSCHEDE – De gemeente Enschede gaat in gesprek met woningcorporaties om te voorkómen dat kinderen, vaak als gevolg van relatieproblemen van hun ouders, als nomaden van de ene naar de andere tijdelijke verblijfplaats trekken. Een motie van de SP-fractie met deze strekking kreeg vanavond een meerderheid in de gemeenteraad. Dat gebeurde in een debat over de stedelijke Woonvisie.

Ook komt het volgens fractievoorzitter Futselaar voor dat ouders en kinderen lang moeten wachten op een geschikte huurwoning, waardoor ze op uiteenlopende adressen verblijven in afwachting van een eigen plek. Dit betekent dat kinderen daardoor geen eigen vast woon- of verblijfsplaats hebben. Dar zou volgens de SP niet moeten kunnen vóórkomen in Enschede omdat het hun ontwikkeling zou belemmeren en psychische problemen oplevert.

De gemeenteraad droeg verantwoordelijk wethouder Diepemaat in meerderheid  op om met de woningcorporaties ter stede over deze problematiek in conclaaf te gaan om te bezien hoe dergelijke ongewenste situaties kunnen worden voorkómen.

Deel dit nieuws!