De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad en college Almelo slijpen messen over kavelomvang Noordoost

Raad en college Almelo slijpen messen over kavelomvang Noordoost

ALMELO – Het kan nog alle kanten op met de omvang van de bouwkavels in Almelo Noordoost. Er is enig bestuurlijk en maatschappelijk rumoer over de verkaveling. De gemeenteraad komt er komende week over te spreken in een politiek beraad. In een reactie op schriftelijke vragen van de raadsleden Ten Seldam van het CDA en Van den Ham van de VVD laat het college van burgemeester en wethouders weten dat alle optie nog open liggen, van vijf- tot zeshonderd vierkante meter tot meer dan duizend. Het is nu de gemeenteraad die hom of kuit moet geven.

Aanvankelijk wilde het college meer kleinere kavels ten koste van de grotere omdat die beter verkoopbaar zouden zijn, wat de rentabiliteit van Almelo Noordoost ten goede zou komen. Er ontstond daardoor onrust doordat mensen die al een grotere kavel kochten de gemeente houden aan het stedenbouwkundig plan en geen verkruimeling wensen. Hier zou, vinden ook sommige politieke partijen in de gemeenteraad, de betrouwbare overheid in het geding zijn.

Het college stelt hier tegenover dat met een herverkaveling de stedenbouwkundige en landschappelijke hoofdstructuur onaangetast blijven, zoals de regelmaat en opbouw van rechte straten. De totale voorgenomen herverkaveling past niet binnen de maximale aantallen voor woonkavels, erkent het college, maar toch kunnen zijns bedunkens kleinere kavels voor vrijstaande woningen worden verkocht totdat het maximale aantal is bereikt. Op deze wijze ontstaat er geen strijd met het bestemmingsplan. Ter geruststelling voegt het college eraan toe: ‘Wij zullen echter niet tot uitgifte overgaan, voordat er meer duidelijkheid is over de herverkaveling. (…) Kaveluitgifte voor het realiseren van twee-onder-een-kap woningen kan niet op basis van het vigerende bestemmingsplan. Hiervoor dient in ieder geval eerst het bestemmingsplan te worden herzien.’

Deel dit nieuws!