De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuw centrum in Oldenzaal kan licht werpen op oude stadsmuur

Nieuw centrum in Oldenzaal kan licht werpen op oude stadsmuur

OLDENZAAL - De vernieuwing van de binnenstad in Oldenzaal zal, zo was de bedoeling, gepaard gaan met het blootleggen en in kaart brengen van de oudste muren van de Hanzestad, maar tot op heden  is er weinig gevonden dat geheimen van het verleden blootgeeft.

.Het valt de onderzoekers van  Laagland Archeologie tegen, want ze dachten met name onder de huidige parkeerplaats Wilhelminastraat op restanten of tenminste sporen van de oude omwalling van Oldenzaal te stuiten. Dat is tot op heden niet gebeurd. Er zijn wel theorieën over de 'route' van vroeg-middeleeuwse muren en grachten, er is ook wel eens iets vermoed, zoals in de omgeving van de Steenstraat, maar het wachten is op een letterlijk houvast.

Oldenzaal was al in de vroege middeleeuwen een stad die meetelde tussen Münster, Deventer en Zwolle. De naam komt  vanaf de zevende eeuw in veel variaties voor, van Altisalja via Aldenselen tot Oldensele voor. Oldenzaal betekent 'oude zaal', hetgeen refereert aan een ruim bemeten 'huis' voor hoge gasten. Al in de elfde eeuw was sprake van het keizerlijke recht periodiek markten te houden. In 1296 verleende bisschop Johannes van Utrecht  stadsrechten an Oldenzaal en er een eigen bestuur op na mochten houden.  In die tijd zal de stad zeker ommuurd zijn (met wallen en grachten) en de hoop der vorsers en duiders is daar iets tastbaars van te vinden.

 

 

Deel dit nieuws!