De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad houdt Enter rustig en koopt 'dure' tijd voor bouw van school

Raad houdt Enter rustig en koopt 'dure' tijd voor bouw van school

ENTER – De gemeente Wierden trekt haar voornemen in om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG)van toepassing te verklaren op een lap grond aan de Sportlaan in Enter. Dat zal voor rust bij omwonenden zorgen, maar kan de gemeente nog duchtig op de emmer vriezen als ze zich straks gedwongen ziet de grond toch te kopen. Wat dan wellicht veel duurder uitpakt dan het nu zou zijn. De meerderheid van de raad neemt dit risico, want alleen coalitiepartij NEW was tegen. NEW is dan wel de grootste partij in de raad, maar kan niet alleen de dienst uitmaken, en coalitiepartner CDA stemde mee met de verenigde oppositie van ChristenUnie, VVD en PPW.

De lap grond aan de Sportlaan is volgens het college van burgemeester en wethouders de beste plek voor de bouw van een basisschool met een cultureel centrum erbij. Omwonenden lieten er geen spaan van heel en onder die druk dwong de raad het college het recht van eerste koop te laten vallen. Dit betekent dat wanneer uit een toegezegd nader onderzoek blijkt dat de plek aan de Sportlaan toch de beste is die fusieschool voor De Talenter en De Wegwijzer daar gewoon komt, maar wellicht een stuk duurder dan met het etiket WVG erop. Want de WVG zegt niet meer dan dat de gemeente bij verkoop het recht van eerste koop heeft, niet meer en niet minder.

Als een speculant de 'warme grond' koopt moet de gemeente, als de school er toch komt, met hem of haar in over de prijs praten en die is allicht aanmerkelijk duurder. De enige raadsfractie die dit wel zag en ook uitsprak was NEW bij monde van het raadslid Te Riet. Net als wethouder Coes merkte Te Riet op dat het verlengen van de WVG niks kost, want tot niks verplicht, en dat er derhalve geen enkele reden is die er af te halen. De gemeente hoeft die school niet aan de Sportlaan te bouwen. maar zit met de WVG wel op de sterkste positie. De meerderheid legde de prioriteit bij het sussen van buurtoproer, terwijl de school er ook nu nog kan komen, maar duurder.

 

Deel dit nieuws!