De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • PvdA in Almelo gaat strijd aan met groeiende tweedeling in de stad

PvdA in Almelo gaat strijd aan met groeiende tweedeling in de stad

ALMELO – De raadsfractie van de PvdA in Almelo constateert dat de verschillen tussen arm en rijk (inkomenspositie) in de stad groter worden en fractievoorzitter De Vries zegt dat de sociaaldemocraten zich in het nieuwe jaar druk gaan maken voor meer balans. ‘Solidariteit en verheffing zijn helaas ook in 2020 geen overbodige doelen’, aldus de voorman van de PvdA, die in Almelo slechts twee van de 35 zetels heeft (ooit vijftien), maar waar mogelijk samen optrekt met SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo, wat trouwens ook samen een minderheid is.

De Vries laat weten dat de Participatiewet ‘zo goed als mislukt’ is en de nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) ‘nu al niet meer van deze tijd’.  De PvdA vindt ‘de inbedding van de tegenprestatie voor mensen met een bijstandsuitkering’ zorgelijk, net als de plannen tot afbouw van de sociale werkvoorziening (Soweco) en ‘de vele honderden huishoudens aan die zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt’ door de flexibilisering.

De PvdA is beducht voor de liberale koers en het marktdenken van het huidige college van burgemeester en wethouders, dat een coalitie omvat van VVD, CDA, LAS en ChristenUnie. De vermindering van het aantal woningen met sociale huur noemt hij ‘een veeg teken’ en dat geldt ook voor de volgens De Vries langere wachttijden bij een aanvraag voor jeugdhulp en huishoudelijke hulp.

Deel dit nieuws!