De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

PvdA bepleit in Overijssel bouw betaalbare huur- en koopwoningen

HENGELO - De provincie Overijssel moet volgens de statenfractie van de PvdA doen wat ze kan doen om te bevorderen dat er meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd. De partij maakt deel uit van de provinciale coalitie en weet op voorhand dat de motie wordt aangenomen, want de coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en SGP geven op voorhand al steun.

In een persbericht laat fractievoorzitter Wissink van de PvdA weten morgen, als de Staten van Overijssel vergaderen, te hopen op steun uit de hoek van de oppositiepartijen. Het is niettemin zeker dat de motie wordt aangenomen en dus gaat gedeputeerde van Wonen in gesprek met gemeenten en woningcorporaties om snel meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen.

In de motie  staat niets over middelen en mogelijkheden die de provincie kan of moet inzetten en waarmee gemeenten en woningcorporaties onder druk kunnen worden gezet teneinde in Overijssel het ‘schreeuwend tekort aan betaalbare woningen’ weg te werken. Ook zegt Wissink niets over acties in met name volksbuurten, onder meer in Hengelo, over het behoud van relatief goedkope woningen door renovatie in plaats van afbraak voor altijd duurdere nieuwbouw. Wissink refereert er in haar motie wél aan dat bij de provinciale verkiezingen in maart de woningnood een belangrijk thema was. ‘Daarom moeten we nu samen onze schouders eronder zetten.’

Deel dit nieuws!