De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Voorlopige stop sanering boorlocatie van NAM in Noordoost Twente

TUBBERGEN -  Het is voorlopig gebeurd met de sanering van de boorlocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het natuurgebied Springendal. Dat heeft te maken met de uitspraak van de Raad van State die inhoudt dat projecten moeten stoppen als er te veel stikstof vrijkomt, wat schadelijk is voor natuurgebieden. Om deze reden mag de provincie Overijssel voorshands geen natuurvergunningen verlenen voor projecten waarbij stikstof vrijkomt.

De sanering van de NAM-boorlocatie, die van medio vorige eeuw dateert, begon in december, kwam in maart stil te liggen vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren, maar zou in maart al stilgelegd wegens de winterslaap van enkele beschermde diersoorten. In september zouden oorspronkelijk de werkzaamheden weer ter hand worden genomen. Dat de NAM de locatie wil saneren heeft te schaften met de maatschappelijke druk, zeker in Noordoost Twente, over bodemvervuiling.

Deel dit nieuws!