De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Project voor mensen met betalingsachterstand zorgpremies

Enschede – In aanwezigheid van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat morgen (maandag) in het buurtcentrum De Boei in de wijk Pathmos te Enschede een project van start over de aanpak van achterstanden terzake de betaling van de zorgverzekeringspremie. Behalve de gemeente Enschede is zorgverzekeraar Menzis daarbij betrokken. De lokale overheid en deze nationale verzekeraar maakten vorig jaar reeds afspraken over vormen van (toekomstige) samenwerking en dit project is daarvan één van de resultaten. Eerder al kwam een collectieve zorgverzekering voor minima in Enschede tot stand. De samenwerking van gemeente en verzekeraar richt zich op het behoud van gezondheid, betere aansluiting van zorg en ondersteuning en de toegankelijkheid van zorg voor kwetsbare groepen.

* Menzis constateert dat een grote groep verzekerden moeite heeft met het betalen van de maandelijkse premies. Het gaat vaak om mensen die volgens de verzekeraar wel willen betalen, maar dat door omstandigheden tijdelijk niet kunnen. Het doel van het project is om samen met de gemeente Enschede en met inschakeling van de Stadsbank mensen in betalingsnood eerder op te sporen en sneller te kunnen coachen, ook om grotere (financiële) problemen te voorkomen. Het ministerie van VWS draagt bij aan de kosten. Om die reden reist demissionair minister Schippers van VWS maandag af naar Enschede om de starthandeling te verrichten. En ook namens Menzis komt een bigshot naar Pathmos, want bestuursvoorzitter Van Boxtel zal er aanwezig zijn. De gemeente Enschede wordt vertegenwoordigd door wethouder Welman.

Deel dit nieuws!