De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Dreiging ontslag veertien medewerkers Rijksmuseum Twenthe

Enschede – De voorgenomen bezuiniging van de rijksoverheid op het Rijksmuseum Twenthe te Enschede leidt tot het ontslag van veertien medewerkers. Dit is het gevolg van het advies voor de Raad voor de Cultuur om de exploitatiesubsidie te halveren. Als de Tweede Kamer in navolging van staatssecretaris Zijlstra dit advies volgt en er geen vervangende middelen worden gevonden, verliest het museum zijn publieksfunctie en heeft het louter nog een depotfunctie voor het beheer van de collectie.

* Vanwege de aangekondigde subsidiekorting per 1 januari volgend jaar moet de directie nu kostenbesparende maatregelen treffen, waaronder een formatiereductie van vooralsnog veertien medewerkers, goed voor negen formatieplaatsen. De ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven en er is overeenstemming bereikt over een sociaal plan. Overigens vindt er nog politiek lobbywerk plaats voor het behoud van de rijksmuseale functie in Enschede, lokaal, regionaal en ook landelijk.

 

Deel dit nieuws!