De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Miljoenen voor energiebesparing in gemeente Enschede

Enschede – De gemeente Enschede kan een bedrag van tenminste drie miljoenen tegemoet zien voor een omvangrijk pakket maatregelen om energie te besparen. Dat meldt de papieren editie van de Roskam. Het geld komt beschikbaar in de vorm van een achtergestelde lening. Het geld maakt deel uit van een megaproject dat de rijksoverheid in samenspraak met de provincie Overijssel van stapel laat lopen. Enschede krijgt de miljoenen voor drie doelen. Ten eerste het aanbrengen van zonnepanelen op openbare gebouwen, zoals servicecentra, buurthuizen en scholen, ten tweede het isoleren van gevels en daken en ten derde het laten installeren van zonneboilers in met name sportonderkomens. De lening moet over tien jaar worden terugbetaald, maar uit berekeningen zou blijken dat het werk binnen twee jaar kan zijn gefikst. Dit betekent een financieel voordeel voor de gemeente. Het plan in Enschede komt uit de koker van wethouder Van Agteren.

De rijksoverheid en het provinciebestuur stellen voor heel Overijssel twee keer honderd miljoen euro beschikbaar komt, eveneens via een leenconstructie. De eerste honderd miljoen is bestemd voor maatregelen in particuliere woningen, de tweede honderd miljoen voor maatregelen in het huizenbezit van woningcorporaties. Het uitgangspunt is dat hiermee tweeduizend banen kunnen worden gecreëerd. Het geld moet over zeven jaar terug worden betaald en ook hier geldt dat door vermindering van stookkosten het geld tegen die tijd ruim is terugverdiend. Daarnaast is er een subsidiepot beschikbaar voor Overijsselse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die energiebesparende maatregelen willen treffen. Elke ondernemer krijgt maximaal 2.500 euro als hij een plan indient dat aan de voorwaarden voldoet. Er zit geld in de pot voor duizend aanvragers. Er hebben zich hiervoor inmiddels al bijna driehonderd ondernemers gemeld.


 

Deel dit nieuws!