De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Instemming met intensief varkensbedrijf in Tubbergen

Tubbergen – Ofschoon de gemeente Tubbergen, na het aantreden twee jaar geleden van de coalitie van VVD en PvdA, in beginsel medewerking weigert aan de nieuwvestiging van industriële veehouderijen, stemt het college van burgemeester en wethouders nu toch in met nieuwbouw voor het intensieve varkensbedrijf van de maatschap Loohuis-Hagedoorn. “De aanvraag was in 2010 reeds in een zeer vergevorderd stadium”, motiveert wethouder Ophof de positieve beschikking. Hij vindt afwijzing mede onredelijk vanwege “gemaakte kosten door de aanvrager”. Er zijn volgens Ophof nog twee vergelijkbare initiatieven waaraan het college medewerking zou kunnen geven.

De maatschap Loohuis-Hagedoorn vroeg overigens al in 2007 om medewerking voor de verrijzenis van een varkensbedrijf op de hoek van de Geesterseveldweg en de Witteveensweg. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders besloot destijds hier in principe mee in te stemmen, waarna het plan verder werd uitgewerkt, inclusief tal van onderzoeken en een milieueffectrapportage. Een wijziging van het reconstructieplan dreigde roet in het eten te gooien, maar na rechterlijke uitspraken, tot en met de Raad van State, krijgt de gemeente nu gelijk in haar opvatting dat een lopende zaak niet mag worden gefrustreerd door nieuwe opvattingen.

 

 

Deel dit nieuws!