De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Na jaren bereikt conflict met Van der Valk politiek Enschede

Enschede – De gemeente wenst meer bouwleges te ontvangen dan horeca- ondernemer Van der Valk bereid is te betalen voor de bouw van een hotel-restaurant met congresruimte op de kop van de Zuiderval nabij de A35. Over financiële verschil van inzicht zijn achter- eenvolgens de wethouders Hatenboer en Van Hees met Van der Valk in de slag geweest, maar tot een oplossing leidde dat niet. De standpunten bleken de afgelopen drie tot vier jaar, want zo lang loopt de kwestie al, onwrikbaar te zijn. De gemeenteraad werd tussendoor niet actief geïnformeerd over de impasse, al is informeel fractiechef Van Lier van de PvdA wel op de hoogte gesteld, onder meer doordat hij zelf in gesprek ging met Van der Valk. Onlangs bond het raadslid Visser van het CDA de kat de bel aan, in een vergadering van Stadsdeel West, die werd voorgezeten door wethouder Van Agteren.

Een kernpunt in de discussie is dat Van der Valk denkt negen miljoen kwijt te zijn voor het te realiseren bouwvolume, terwijl de gemeente Enschede heeft berekend dat hij bijna het dubbele moet investeren om het hotel-restaurant annex congresgebouw te laten verrijzen. Om deze reden wil de gemeente ruim vier ton aan bouwleges ontvangen, Van der Valk vindt ongeveer de helft van dat bedrag genoeg. De horecaondernemer noemt de leges sowieso aan de hoge kant in Enschede. Hij meent dat de gemeente op deze wijze bouw- investeringen en ondernemerschap niet echt waardeert en stimuleert. Van der Valk stelt dat hij in de gemeente Zwolle, waar een nieuwe vestiging van Van der Valk verrees, nog wat groter dan die in Enschede, waarvoor hij ruim twee ton aan leges afdroeg. Van Agteren ging inhoudelijk niet op de zaak in, maar stelde dat het college de raadsverordening uitvoert.

Deel dit nieuws!