De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

PvdA bepleit in Overijssel bouw betaalbare huur- en koopwoningen

HENGELO - De provincie Overijssel moet volgens de statenfractie van de PvdA doen wat ze kan doen om te bevorderen dat er meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd. De partij maakt deel uit van de provinciale coalitie en weet op voorhand dat de motie wordt aangenomen, want de coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en SGP geven op voorhand al steun.

In een persbericht laat fractievoorzitter Wissink van de PvdA weten morgen, als de Staten van Overijssel vergaderen, te hopen op steun uit de hoek van de oppositiepartijen. Het is niettemin zeker dat de motie wordt aangenomen en dus gaat gedeputeerde van Wonen in gesprek met gemeenten en woningcorporaties om snel meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen.

In de motie  staat niets over middelen en mogelijkheden die de provincie kan of moet inzetten en waarmee gemeenten en woningcorporaties onder druk kunnen worden gezet teneinde in Overijssel het ‘schreeuwend tekort aan betaalbare woningen’ weg te werken. Ook zegt Wissink niets over acties in met name volksbuurten, onder meer in Hengelo, over het behoud van relatief goedkope woningen door renovatie in plaats van afbraak voor altijd duurdere nieuwbouw. Wissink refereert er in haar motie wél aan dat bij de provinciale verkiezingen in maart de woningnood een belangrijk thema was. ‘Daarom moeten we nu samen onze schouders eronder zetten.’

Overigens CDXXI

Het is dezer dagen, liever dezer nachten, volle maan. Het is een mooie, want volle en perfect ronde maan. Opvallend vind ik dat de maan het maar enkele uren volhoudt. Dat begrijp ik niet en  daar ben ik blij om, want dan val ik straks denkend aan het mysterie en peinzend over een verklaring in slaap. Ik kom het best tot rust als ik opgenomen ben in het uitspansel waar Klaas Vaak als Osiris met Isis verkeert. Ze was in de oudheid beschermer van het Al, van de hemel en de aarde, van de vruchtbaarheid en de vooruitgang.

Ik heb in 1979 in het zand van de Negev geslapen met links en recht reisgenoten. Soms werd ik wakker van een roep die daarna niet meer klonk. Ik keek naar het uitspansel, zag de volheid van de maan, hoorde de goden van gedachten wisselen en besefte dat het logisch is dat er zonder zon geen aarde zou zijn, maar zonder maan geen léven op aarde. Daar dacht ik vannacht wéér aan. Ik liep even de tuin in en liet de grootsheid op me inwerken. De maan is absoluut belangrijker dan de zon. Ik heb vervolgens heerlijk geslapen.

Coalitie komt in Enschede de oppositie tegemoet met zwemwater

ENSCHEDE - De coalitiepartijen in Enschede hebben onder aanvoering van BBE als grootste raadsfractie uiteindelijk besloten water bij de wijn te doen door toe te geven aan de politieke én maatschappelijke druk om voldoende water te zorgen om in te zwemmen. Dit betekent dat de bezuiniging van vier ton op de zwembaden van tafel is. Het college zal in elk geval, in tegenstelling tot wat het voorstelde, behalve voor een instructiebad op Het Diekman ook zorgen voor de mogelijkheid van recreatief zwemmen, al bleef vanavond onduidelijk of dit een afzonderlijk bad is. Ook over de mogelijkheid van een bad voor wedstrijdzwemmen bestaat nog geen duidelijkheid.

Namens de coalitiepartijen nam fractievoorzitter Teutelink van BBE het initiatief de oppositie tegemoet te komen, die zich de afgelopen weken manifest tegen de bezuiniging op het zwemwater keerde. Tot vandaag gaf de coalitie geen krimp bij de toenemende druk van de oppositie, maar ook zwemverenigingen, doelgroepen en personeelsleden van het gemeentelijke sportbedrijf Sportaal die hun baan zouden verliezen. Op de dag van de beslissing bleek dat ook in deze zwembadmaterie onder druk alles vloeibaar wordt, zeg maar zwemwater. Het is nog onduidelijk waar het geld, minimaal vier ton, vandaan moet komen. De hoop is gevestigd op betere tijden met meer besteedbaar geld, maar in het uiterste geval worden de reserves van de gemeente Enschede aangesproken.

 

Raad van Almelo zoekt de beste plek voor het Bevrijdingsmonument

ALMELO -De gemeente Almelo dubt over de meest  geschikte plek voor het Bevrijdingsmonument dat nu op het voorplein van het gewezen stadhuis staat. Lange tijd werd gedacht op de grens van Marktplein en Waagplein. Ook speelt de gemeente nog met de gedachte voor een plek aan de Wierdensestraat nabij het busstation. De gemeenteraad spreekt er morgenavond over tijdens een oriënterend politiek beraad. De kans is groot dat een keuze nog minimaal een aantal maanden wordt opgeschort, omdat eerst dan de beste plek in de vernieuwde binnenstad kan worden gekozen.

Tot die tijd blijft het bevrijdingsmonument naar het zich laat aanzien staan waar het staat, bij het oude stadhuis op het vroegere Palthe-terrein, dat tussen Boddenstraat, Schalderoi en Baken verrees.

Gift 120.000 euro voor aankopen/opdrachten Rijksmuseum Twenthe

ENSCHEDE - Voor gerichte aankopen ter versterking van de eigen collectie krijgt het Rijksmuseum Twenthe een bedrag van 120.000 euro van het Mondriaan Fonds. Voorgaande jaren kreeg het museum aan de Lasondersingel ook al geld van dit fonds. Dit meldt het museum op zijn website. Het geld is bestemd voor de aanschaf van beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 em. De bijdrage voor het Rijksmuseum Twenthe maakt deel uit het bedrag van drie miljoen aan onderscheiden schatkamers, expositiehuizen en gerichte opdrachten aan kunstenaars.

De bijdrage van het Mondriaan Fonds is volgens directeur Odding van belang voor de verdere ontwikkeling van Rijksmuseum Twenthe. Met name voor de vernieuwende programmalijn ‘Het Groene Lab’, waarbij het museum kunstenaars uitnodigt om te werken en te experimenteren in de binnentuin van het museum, die dit voorjaar wordt getransformeerd tot een groene werkplaats. De eerste kunstenaar die aan de slag gaat in ‘Het Groene Lab’ is Claudy Jongstra, die wereldwijd bekend met haar monumentale kunstwerken van gevilte wol en zijde, geverfd met natuurlijke pigmenten.

De bijdrage van het Mondriaan Fonds is volgens directeur Odding van belang voor de verdere ontwikkeling van Rijksmuseum Twenthe. Met name voor de vernieuwende programmalijn ‘Het Groene Lab’, waarbij het museum kunstenaars uitnodigt om te werken en te experimenteren in de binnentuin van het museum, die dit voorjaar wordt getransformeerd tot een groene werkplaats. De eerste kunstenaar die aan de slag gaat in ‘Het Groene Lab’ is Claudy Jongstra, die wereldwijd bekend met haar monumentale kunstwerken van gevilte wol en zijde, geverfd met natuurlijke pigmenten. Het is voor de derde keer dat het museum in Enschede een bijdrage van het Mondriaanfonds ontvangt. Van de vorige zijn werken aangekocht van hedendaagse kunstenaars, wat mede mogelijk werd gemaakt door een Bijdrage Collectieprogramma’s.  Het betreft onder meer een kinetische installatie van Peter Zegveld, een video en vijf foto’s van Melanie Bonajo, een videodrieluik van Inge Reisberman en een schilderij van Armando.

 

Deel dit nieuws!