De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

CDA in Twenterand wil actie voor veiligheid aan kanaal Vroomshoop

VROOMSHOOP – De verkeersveiligheid op de Hoofdstraat in Vroomshoop bezijden het kanaal Almelo-De Haandrik is volgens de raadsfractie van het CDA in het geding. De straat is versmald vanwege werkzaamheden aan het kanaal. Ook zijn er aanpassingen/reconstructies aan de weg, zijn er barricades in de berm geplaatst en is de fietsstrook aan de kant van het kanaal buiten gebruik.

Namens de fractie brengt het raadslid Uitslag van de grootste oppositiepartij bij het college van burgemeester en wethouders onder de aandacht dat de situatie voor weggebruikers penibel is en dat er deswege urgent iets aan moet worden  gedaan.

In dat verband wordt opgemerkt dat een verbod  voor vracht- en landbouwverkeer op de Hoofdstraat stelselmatig wordt genegeerd en dat de dertig kilometer-limiet vaak ‘fors’ wordt overschreden. Daar komt bij dat vanaf het station in Vroomshoop vanwege werk aan het spoor regelmatig bussen worden ingezet, die vanaf de Stationslaan de Hoofdstraat op willen rijden, maar deze draai praktisch niet kunnen maken, waardoor ze geregeld voor- en achteruit moeten manoeuvreren. Dit leidt, zo heeft he CDA geconstateerd geregeld tot onveilige situaties voor alle weggebruikers.

 

Overigens CCCLXXXII

Er kwam een citaat van Eva Jinek langs om van te smullen zo opgedirkt doorzichtig. 'Het is tijd voor een nieuw avontuur. Ik ga werken bij RTL, want daar krijg ik de fantastische kans om mijn passie voor de latenight talkshow nog verder uit te bouwen. Daarnaast krijg ik de ruimte om mijn online platform echt serieus te ontwikkelen.'

Ik moet die schok nog verwerken, maar kom erop terug.

Mogelijk meerderheid raad tegen 'creatief' woonbeleid in Enter

ENTER – Het college van burgemeester en wethouders te Wierden stelt voor op een erf aan de Zuiderdwarsweg in Enter een illegale woning te legaliseren en bovendien toestemming te verlenen voor de bouw van nóg een woning. In elk geval de VVD is fel tegen en de twee andere oppositiepartijen, ChristenUnie en PPW, neigen daar ook toe. De coalitiepartij CDA onderkent het probleem dat hiermee slecht gedrag lijkt te lonen en dat de gemeente er van alles bijsleept om iets wat niet kan toch mogelijk te maken. De grootste coalitiepartij NEW lijkt er de minste problemen mee te hebben. De gemeenteraad komt er dinsdag oordeelvormend over te spreken.

Naar de mening van VVD-zegsman Tijhof wil het college het bestemmingsplan aanpassen om een jarenlang sluimerende clandestiene situatie een wettelijke status te geven, en wordt daartoe van alles uit de kast gehaald. Zo maakt het college volgens hem wel heel creatief gebruik van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en de mogelijkheden van herbouw op basis van de zogenoemde Veldschurenregling: afbreken oude meuk voor passende nieuwbouw, waarvoor van heinde en verre vierkante meter bij elkaar worden geschareld.  'Zo kun je elk illegaal kippenhok, elk aan de grond gezakt konijnenhok en elk damwandplaatje op vier rikkepaaltjes aanmerken als veldschuur .' Tijhof maakte gewag van een janboel op dit dossier ten gemeentehuize.

De raadsfractie van PPW sloot zich hier bij monde van het raadslid Slagers bij aan en voorman Van Dijk van de ChristenUnie merkte op dat als je in Wierden maar lang genoeg 'ondeugend' bent je drie woningen in de schoot krijgt geworpen. Hoewel wethouder Coes de vorig jaar uit Hellendoorn ingevlogen wethouder Coes het collegebeleid van de afgelopen veertig(!) jaar te vuur en te zwaard verdedigde ('Wat we niet mogen hebben we niet gedaan') had hij inhoudelijk weinig verweer.

 

 

 

gewoon handhaving vergeten

vanaf 1980 gedoogd en compensatie effectuering 2011

verbetering situatie

handhaving toen niet zoveel aandacht als nu

Tijhof: compleet bestemmingsplan wijzigen

met KGO gedoogd en dus illegaal huis legaliseren

met RVR derde woning toevoegen, waar komen meters vandaan:

zolang ze leven gedoogbeschikking, stopte bij overlijden

raar dat je dat 40 jaar volhoudt

agrarische bestemming wordt wonen

plus aanpassing woonblok

één grote janboel

u maakt er een beetje een janboel van

CDA en D66 willen consequenties in beeld bij verbod rubbergranulaat

ENSCHEDE - De raadsfracties van CDA en D66 in Enschede willen van het college van burgemeester en wethouders weten welk financieel risico de gemeente loopt als het gemeentelijke sportbedrijf Sportaal het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden moet verwijderen. Er dreigt een rechtszaak doordat een milieuorganisatie de gemeente wil verplichten de velden buiten gebruik te stellen.

Beide fracties zijn  vooral beducht voor de financiële gevolgen van een eventueel verbod rubbergranulaatkorrels: het opruimen van de velden en het aanleggen van nieuwe. Zo’n uitspraak in rechte  zou trouwens op nationale schaal grote gevolgen hebben voor sportclubs (veldenafstoting) als gemeenten (vervangingskosten) en willen inzicht in sportieve en financiële effecten.

De fractie van het CDA stelt bij monde van het raadslid Van Lagen, op voorhand te hebben gewaarschuwd voor de situatie die zich nu voordoet. De fractie wil net als D66 weten of en hoe lang het gemeentebestuur al lang op de hoogte is van strafrechtelijk onderzoek. D66: ‘Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar milieuvervuiling door rubbergranulaatkorrels in Enschede? (…) Waarom vindt over rubbergranulaat dan toch steeds discussie plaats, terwijl de rubberen banden van bijvoorbeeld auto’s, fietsen en vliegtuigen algemeen geaccepteerd zijn?’

Overigens CCCLXXXI

Franz Schubert voor dag en nacht.

Franz Schubert kun je overal tegenkomen, overal waar honden blaffen, liefdes doven, takken vallen, stormen druisen, katten mauwen, sterren vallen, stakkers wenen, bliksems schichten. Schubert is muziek die alles overbodig maakt.

Die schöne Müllerin, de Winterreise en Schwanengesang zegzingen alles wat tussen geboorte en verscheiden de moeite waard is.

Elke toondichter, dus ook Franz Schubert, heeft een vocabulaire nodig, geen woord zonder noot, de stem van de toetsen en de toon van de woorden. Ik heb vanavond de Winterreise gemaakt, die zo mooi past bij de herfst, want zoals bij veel in het leven is ook bij de verklanking van de 24 gedichten van Wilhelm Múller de aankondiging mooier dan de feitelijkheid. Zoals de nacht meer te bieden heeft dan de dag, want muziek boven herrie.

Deel dit nieuws!