De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Megaorders en innovaties van machinefabriek Boessenkool Almelo

ALMELO - De opdracht die de Machinefabriek Boessenkool Almelo uit Indonesië kreeg om een machine te maken die huishoudelijk afval omzet in briketten om energie uit te winnen omvat zo'n twintig miljoen en is daarmee is de grootste opdracht in de tachtigjarige geschiedenis van de hoog-innovatieve onderneming. Behalve het bedrijf in Almelo zullen verbonden bedrijven elders worden ingeschakeld. Volgens directeur Osse van het machinebedrijf, sedert bijna 120 jaar gevestigd aan de Turfkade tussen Overijssels Kanaal en Plesmanweg, is er sprake van een verfijning en doorontwikkeling van technieken.

Het metaalmagazine meldt vandaag dat Boessenkool van investeringsbedrijf Oost NL, vanuit het Innovatiefonds Overijssel,  een financiering kreeg om snellere stappen te kunnen zetten met innovaties aan het duurzaamheidsfonds. Het innovatieprogramma van Boessenkool zou veertig nieuwe banen opleveren. Het gaat dan onder meer om een machine die spuitbussen kan recyclen en de ontwikkeling van drones voor noodsituaties.

Hoge verwachtingen zijn er terzake de technologie waarmee kinetische energie wordt opgeslagen in een stalen vliegwiel. Deze vinding helpt netbeheerders met energieopslag bij onvoorspelbare pieken in opgewekte stroom. Dat zal steeds vaker voorkomen bij de opwekking van energie uit wind en zon, wat in combinatie met opslagtechnologieën, zoals de opslag in batterijen, kan worden gebruikt. Een aantal netbeheerders heeft de vliegwielen al in gebruik.

En dan komt de eerste tractor met een compleet elektrische aandrijving en bijzondere spoorbreedteaanpassing. Zo kunnen boeren efficiënter en duurzamer werken én de grond winstgevender gebruiken. De eerste tractor kan dit jaar op de markt komen. Osse: ‘De tractor is erop voorbereid om zelfstandig te rijden dankzij intelligente sensoren en GPS. Daarnaast kijken we of de tractor deels kan rijden op biodiesel en/of waterstof.’

Overigens CDXCIII

Het noemen van 102.000 namen lijkt saai, maar ik kwam er vandaag niet los van.

Bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden sinds vandaag de namen voorgelezen van 102.000 gedeporteerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma. Het voorlezen van de namen duurt tot 27 januari, en die dag is het 75 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Via een livestream hieronder is het voorlezen van de namen live volgen, op alfabetische volgorde genoemd, door honderden vrijwilligers, jonge en oude mensen. Alle namen en de leeftijden.

Het is niet saai, kan ik u verzekeren, het is de beklemmmende werkelijkheid van een efficiënte mensenvernietigingsindustrie, dodelijk efficiënt. Ik loop dit stukje nog even door, ik luister en huiver, alleen al de naam Van Gelder hoor ik misschien wel meer dan honderd keer en dan moet de naam Van Gelderen nog komen. Ik verwijs naar de website 102000namenlezen.nl.

Er zijn ook overlevenden van de industriële mensenvernietiging. Ik heb er een paar gekend en geïnterviewd (Sally Pagrach) en ken er nog een paar, onder wie een joodse vriend, 96 jaar inmiddels, maar nog lenig van geest, bij wie ik zie dat de oorlog nooit ver is, maar hoe langer hij leeft hoe dichter weer op de huid. De massale vernietiging van mensen alleen om wat ze zijn is niet te bevatten. Het is zoals Abel Herzberg zei niet zo dat er in de Tweede Wereldoorlog zes miljoen joden zijn uitgeroeid, maar dat er één jood is vermoord en dat zes miljoen keer. Elk mens is uniek, is mens.

Ernst Verduin, die Auschwitz overleefde, noemde deze week in Westerbork de eerste namen en een andere overlevende, Mirjam Weitzner-Smuk, leest maandag de laatste naam voor.

Gemeente koopt extra lap grond in de wijk Het Opbroek te Rijssen

RIJSSEN – De gemeente Rijssen-Holten is voornemens voor de aankoop van grond in Het Opbroek 575.000 euro uit te trekken. De gemeenteraad neemt volgende week hierover een besluit. Het college van burgemeester en wethouders laat weten contact te hebben met de vereffenaar van Parkbroek Stedebouw dat een aantal percelen in het gebied ter verkoop aanbiedt. Over de voorwaarden zou overeenstemming zijn bereikt. Het college spreekt in dit verband over ‘een strategische grondpositie’ en ofschoon de gemeente dit jaar geen geld in de begroting heeft voor aankopen, stelt het college toch voor deze kans te benutten.

De aankoopprijs ligt boven de huidige agrarische prijs vanwege het idee dat er ooit woningbouw kan plaatsvinden. Dit betekent dat, als er in de toekomst geen woningen verrijzen, de aankoop op termijn moet worden afgewaardeerd naar de agrarische waarde, wat naar de huidige inzichten 350.000 euro vergt. Het college stelt dat hier ‘vooralsnog’ geen rekening behoeft te worden gehouden.

Veel aannemelijker is volgens het college dat de grond over een jaar of vijf nodig is om in te spelen op de verwachte woningbehoefte in het bestemmingsplan Opbroek Noord, waartegen als bekend  beroep is aangetekend bij de Raad van State. In afwachting van de uitspraak van de Raad vinden nu gesprekken plaats met grondeigenaren voor de uitvoering.

 

Rechtbank eist serieuze kans voor AVIA-tankstation aan A35 Almelo

ALMELO – Op basis van een uitspraak van de rechter moet tankstation AVIA Weghorst een faire kans krijgen zich te vestigen op het bedrijventerrein XL Park bij Almelo. Inzet van een kort geding was de aanbesteding voor een tankstation met aanzienlijke horeca aan de A35.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling XL Businesspark, met als aandeelhouders de provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede, wilde Weghorst weren, maar de rechter ziet daar geen steekhoudende reden voor. De gemeente Almelo liet weten niet van zins te zijn de benodigde vergunningen te verstrekken. Het gaat daarbij om het aantal van twintig truckparkeerplaatsen in het plan van het bedrijf. AVIA Weghorst baat in Oost- en Midden-Nederland zo’n 130 tankstations uit. Het vonnis betekent niet dat het uit Borne stammende bedrijf het begeerde tankstation krijgt, maar wel dat het mee mag doen aan de aanbesteding.

Weghorst (toen nog geen AVIA) onstond bijna negentig jaar geleden als een kleine speler op de markt van de levering van kolen en turf. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het accent te liggen op 'vloeibare verwarmingsbrandstof' en toen de auto in de jaren zestig gemeengoed werd kwamen 'vloeibare motorbrandstoffen' gaandeweg op één te staan. Weghorst sloot zich aan bij de coöperatie AVIA Nederland en in 1962 werd het eerste AVIA-selfservicestation geopend in Borne.

 

Twentse fotograaf slaat dubbelslag met prijswinnende vonkenregen

BECKUM/DEN HAAG – Met zijn foto van de vonkenregen in Scheveningen, vorig jaar geschoten, heeft fotograaf Brinkhorst uit Beckum vandaag de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2019 gewonnen. Hij kreeg de onderscheiding voor de beste nieuwsfoto van het jaar uit handen van de naamgever. Eén van de eerste foto’s van vorig jaar blijkt uiteindelijk de beste.

De jury stemde unaniem voor de foto omdat die ‘zich ontwikkelde tot een icoon van een van de zaken die het nieuws in 2019 beheersten’. Uiteindelijk leidde de vonkenregen tot het aftreden van burgemeester Krikke van Den Haag. ‘Een onvervalste nieuwsfoto, waarbij je als kijker de beleving hebt er middenin te staan’, oordeelt  jurylid Blom. De fotoprijs werd voor de tweede keer uitgereikt door het Algemeen Nederlands Persbureau en fotobureau Hollandse Hoogte. Er waren vijf foto’s genomineerd.

Brinkhorst won met dezelfde foto ook de Jos van Leeuwen Publieksprijs, voor de onthulling waarvan voorzitter Arib van de Tweede Kamer haar opwachting maakte in een bijeenkomst waar tevens het 85-jarig bestaan van het ANP werd gevierd. Voor deze prijs koos het publiek uit twaalf kanshebbers, een voor elke maand van 2019. Brinkhorst zei dat hij de foto in het eerste half uur van 2019 maakte. ‘Ik stond te wachten tot er iemand voorbijkwam.’ Op een gegeven moment vatte hij zelf vlam, zei hij. 'Iemand naast me tikte me aan en zei: ‘Hé je staat in de fik.’’

Deel dit nieuws!