De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Lokaal Hellendoorn wil onderzoek bouw Reggesteyn bij Het Ravijn

NIJVERDAL – Lokaal Hellendoorn, de grootste fractie in de gemeenteraad, wil een onderzoek naar de mogelijkheid om de nieuwbouw ten behoeve van de scholengemeenschap Reggesteyn te integreren met het zwem- en sport- en zorgcomplex  Het Ravijn te Nijverdal.

Lokaal Hellendoorn heeft kennis genomen van het plan voor nieuwbouw op de huidige plek aan de Noetselerweg in Nijverdal. Dat zou voor de gemeente structureel een jaarlast van zes ton betekenen. Daarbij stelt de fractie, die geen deel uitmaakt van de coalitie, dat Het Ravijn de gemeente nu ook veel geld kost. Er zouden aanmerkelijke efficiencyvoordelen zijn te boeken door bij Het Ravijn grond voor Reggesteyn aan te wenden. Er is volgens de fractie voldoende ruimte en tal van voorzieningen kunnen gezamenlijk worden gebruikt. De fractie wijst erop dat sport en beweging ook in het onderwijs een prominente plek innemen. Dat zou tevens gelden voor de energievoorziening, de horeca en de parkeergelegenheid. ‘Een win-win-situatie’, constateert de partij.

Met betrekking tot de gronden van de huidige gebouwen van Reggesteyn ziet Lokaal Hellendoorn volop kansen voor innovatieve woonconcepten, met name voor wat betreft woningbouw ten behoeve van ouderen en jongeren. Het recent gesloten coalitieakkoord van de 'vijfpartijenregering' voor het provinciaal beleid in Overijssel zou hiervoor de mogelijkheden bieden.

 

Overigens CCXCXI

Bij het verrichten van journalistieke arbeid is het van wezensbelang dagelijks te beseffen dat informatie het best kan worden betrokken uit de huishouding van de autoriteit. De politcus vertelt je van alles en vooral wat hem uitkomt. De ondernemer en de vakbonder ook. Dat is niet erg, want dat weet je. Soms maak je er gebruik van, soms niet, meestal sla je het op - zonder geheugen geen verhalen. Wat nu niets betekent, kan straks veel verklaren.

Tot mijn favoriete  informatiebronnen behoren secretaresses, pure voorlichters en taxichauffeurs. Secretaresses (het zijn echt vaak vrouwen) horen veel en dat merk je als je ze niet ziet als types waar je voorbij moet, maar als allesweters. Geef hen gebak (vroeger ook sigaretten), neem hen serieus (niet geveinsd) en je hoort heen en weer babbelend van alles.

En dan pure voorlichters. Die bestaan niet meer, althans, ik ken er geen, al weet ik  wel dat ze zich nu commucatiestrategen laten noemen, klopt precies, maar dan wel één kant op. Het ergste is dat drie van de vier uit de journalistiek komen (beter salaris, vaak deeltijd en vaste werktijden). Ik ken nog een paar uitzonderingen die ik graag spreek, dat zijn voorlichters  en geen voorliegers. Ze vertellen wat de bazen willen, maar leggen ook nog uit waaróm de bazen dat willen.

Tot mijn favoriete bronnen behoren ook taxichauffeurs die burgemeesters, zakenlieden en entrepreneurs naar vergaderingen, afspraken en bijeenkomsten brengen. Ooit bezocht ik een Twente Dinner (inmiddels afgeschaft) bij De Holtweijde in Lattrop, maar ik had thuis al gegeten en het was oersaai, dus ik ging in het chauffeurscafé zitten, en daar heb ik nog weken baat bij gehad, want chauffeurs weten alles en als je ze niet verlinkt zeggen ze veel.

 

Verbouwing van het Twents Carmel College in Losser opgeleverd

LOSSER - De verbouwing van het Twents Carmel College te Losser is opgeleverd en dat was reden voor een feestelijk moment. Volgens wethouder Van Essen staat er nu een prachtig gebouw waarmee het voortgezet onderwijs en het muziekonderwijs in Losser jaren vooruit kunnen. 

Naar de mening van schooldirecteur Vos is het nu een kwestie van inrichten en verhuizen. Ze liet weten dat de medewerkers reikhalzend uitzien naar de ingebruikneming aan het begin van het volgende schooljaar, eind augustus. 'We zijn heel blij met het resultaat en zien er naar uit er gebruik van te maken.' Dat geldt volgens cultuurcoach en coördinator muziekonderwijs Haitjema-Bauhaus ook voor de Stichting Fundament. 'We maken niet alleen gebruik van een aantal klaslokalen van het Carmel College, maar hebben ook twee eigen lokalen voor het muziekonderwijs.'

Voor muziekleerlingen is er een eigen ingang zodat buiten schooluren niet het hele gebouw toegankelijk is. De verbouwing geschiedde door het bouwbedrijf Marku uit Lichtenvoorde en de combinatie der Almelose installatiebedrijven Brusche en Engberink.

 

 

Stalen fietsbrug over de spoorlijn in kader Enschede Fietsstad 2020

ENSCHEDE - De nieuwe stalen fietsbrug aan de Euregioweg is dezer dagen over de spoorlijn in Enschede gehesen. De komende maanden vindt de afbouw van de brug plaats als ook de aansluitingen met bestaande fietspaden. Naar verwachting kunnen fietsers begin oktoberi n twee richtingen fietsen vanaf de rotonde met de Sleutelweg naar de fietsbrug in de Oosterstraat, wat nu met enig aplomb 'de ontbrekende schakel' heet te zijn. De nieuwe fietsverbinding sluit aan op de toekomstige fietssnelweg F35.

De fietsverbinding langs de Euregioweg draagt volgens de gemeente Enschede bij 'aan een verdere verbetering van het fietsklimaat in Enschede'. Zo is de bereikbaarheid per fiets van het Euregio Bedrijventerrein aanlokkelijker. Ook  zou het bijdragen aan het duurzaamheidsimago van het bedrijventerrein. De bouw van deze fietsverbinding wordt gerealiseerd door Strukton Civiel Noord & Oost en Buiting Staalbouw.

Enschede gaat zich door deze en andere investeringen in fiersroutes afficheren als Fietsstad 2020. In dat  kader maakte wethouder Van Houdt deze week de winnaars bekend van de twee fietsuitdagingen van Enschede Fietsstad 2020.

 

PVV bevraagt Van Abbema over fouten, kosten en baten Zonnepark

VRIEZENVEEN – De raadsfractie van de PVV in de gemeente Twenterand wil weten hoe het zit met de exploitatie van het Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen als de kosten een aantal maanden doorlopen zonder dat er voorshands inkomsten tegenover staan.

De stroomlevering wordt maanden vertraagd doordat de aannemer zonnepanelen heeft besteld die niet voldeden aan de gestelde eisen. Om die reden moesten veertigduizend nieuwe panelen worden besteld, waardoor het naar de inschatting van PVV-raadslid Veltmeijer vier tot vijf maanden langer zal duren aleer het zonnepark energie van de zon betrekt. Veltmeijer wijst erop dat hij vorige maand te horen kreeg dat er geen extra kosten voor rekening van de gemeente zouden zijn als gevolg van deze vertraging die evenmin gevolgen zou hebben voor de businesscase.

In het programma ‘Politieke Stem op Delta FM’ was verantwoordelijk wethouder Van Abbema afgelopen week een stuk minder duidelijk. Veltmeijer kondigt een WOB-verzoek aan (Wet Openbaarheid van Bestuur) als de wethouder opnieuw weigert om klare wijn te schenken. Hij wil weten welke (geschatte) opbrengst de gemeente misloopt, wat de doorlopende vaste kosten zijn en wie daarvoor aan de lat staat. Het raadslid van de PVV wil verder dat Van Abbema duidelijk maakt of er een boeteclausule in de overeenkomst staat, en zo nee waarom niet.

Deel dit nieuws!