De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCXCX

Hedenmiddag vond de haringparty-met-prestige op de plas van het bedrijf Bolk Transport te Almelo voor de 25-ste keer plaats. Zeker, die van De Wilmersberg mag er ook zijn, maar het probleem daar is dat het dat het vooral draait om de gewichtigheidsepauletten van de eminente mannen en de exuberante hoofddekseluitdossingen van de vrouwen. Naast de schoenen. Het is daar meer belangrijk doen dan belangrijk zijn.

'Bolk' is met afstand ook de meest Twentse haringhapperij, met politieke bigshots, dorpsoudsten en ondernemers. Twente vereinigd. Zo repte grondvester Bolk vandaag zonder een spier te vertrekken over de aanwezigheid van drie burgemeesters van Almelo, waarmee hij vooruitliep op de toekomstige situatie dat de padvinders Van Veldhuizen van Enschede en Schelberg van Hengelo burgemeester Gerritsen van Twente escorteren. 

Monumentale Kolkschool in Almelo verbouwd tot luxe appartementen

ALMELO -  Het college van burgemeester en wethouders te Almelo wil de monumentale Kolkschoool aan de Bornerbroeksestraat verkopen voor de bouw van luxe appartementen. Op de plek van het aanpalende gymnastieklokaal zal een aantal zogenoemde stadswoningen verrijzen.

De projectontwikkelaar wil vier ton neertellen voor het kapitale pand van de even voormalige Hogere Burger School en neemt letterlijk op de koop toe dat het stadsmonument zijn huidige aanzien moet behouden. In het verschiet ligt een ombouw tot woningen acher de bestaande gevels, wat ook gebeurd is door de woningcorporatie Beter Wonen met de gebouwen van de ATS aan het Van Dronkelaarplein en de Rietmavo aan de Violierstraat.. Bij de Kolkschool is het projectontwikkelaar Kloosterman van Kloos2 die het voortouw neemt.

Het betekent dat Paco Plumtrek, het cultuurvehikel van kunstenaar/muzikant Lammers, weer op zoek naar een ander optrekje voor beeldend kunstenaars en muzikanten, inclusief een podium voor bijzondere concerten. In een eerder stadium stak de gemeenteraad een stokje voor de transactie aan Kloos2 omdat de haalbaarheid onvoldoende duidelijk was en het Paco-alternatief onvoldoende onderzocht. Het leverde destijds een van de schaarse politieke nederlagen van wethouder Langius op die nu een nieuwe pogong onderneemt. 

 

Rijssen-Holten houdt Berkelland buiten Twence door aandelenkoop

RIJSSEN – De gemeente Rijssen-Holten wil haar aandelenpakket in het vuilverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence uitbreiden en twee miljoen euro neertellen. Het gaat om aandelen die een Gronings afvalbedrijf te gelde wil maken. De gemeente wil dat een huidige aandeelhoudende gemeente met interesse voor een gemeente gaat die nog geen aandelen heeft, maar ze wel wil, zoals de Gelderse gemeente Berkelland.

Rijssen-Holten wil gebruik maken van het vetorecht als verkoop aan Berkelland aan snee is omdat ze er zelf haar zinnen op heeft gezet. Volgens burgemeester Hofland van Rijssen-Holten zijn aandelen in het Twentse een goede zet omdat er een aangenaam dividend aan hangt.

De kwestie is mede interessant omdat de gemeenten Almelo en Oldenzaal willen cashen en hun aandelen in de verkoop hebben gezet. Bovendien is met name Enschede geporteerd voor toetreding van Duitse gemeenten, met voorop kandidaat Stadt Münster.  

Enschede moet watertrappelen met zwembadplan op Het Diekman

ENSCHEDE – De huidige financiële situatie van de gemeente Enschede verdraagt zich momenteel niet met een besluit over de bouw van een nieuw zwembad in het Diekmangebied. Dat heeft mede te maken met de negatieve berichten van rijkswege, want die impliceren dat Enschede volgend jaar zes miljoen euro minder uit Den Haag zal ontvangen.

 Om deze reden (gebrek aan zicht op de financiële spankracht van de gemeente) werd deze week een commissievergadering van de agenda geskipt. Het college wil de effecten van het wegvallen van rijksgeld onderdeel laten uit maken van de debatten over de Zomernota, waarin voorschotten worden gegeven, soms letterlijk, op politieke actualiteiten met het oog op de begroting 2020 en het verdere meerjarenperspectief.

‘Onze conclusie is’, heeft het college de gemeenteraad laten weten, ‘dat de situatie het niet toelaat om nu separaat besluiten te nemen over de nieuwbouw van een zwembad.’ Het college adviseert de raad na de vaststelling van de Zomernota (gepland voor 8 juli) en voorafgaand aan de debatten over de begroting 2020 (in november) tot besluitvorming te komen aan de hand van ‘een aangepast voorstel’.

 

Overigens CCXCVIV

De ongelovige dominee is overleden. Klaas Hendrikse. Hij is al een jaar dood, maar ik  hoorde het vandaag pas. Wat nou als God toch bestaat, zou Klaas dan nu, een jaar na zijn verscheiden, al van de schrik bekomen zijn? Dat ga je je dan toch onwillekeurig afvragen.

Vijf jaar geleden  was ik bij  een bruiloft in Flachau, zo'n Bijbelse bruiloft die met alles erop en eraan toch al gauw een week duurt. Klaas Hendrikse verbond het hemmetje en het haartje in de echt, hij sprak over God als Iets, een idee, een gedachte, een bron van leven.

Ik zie in gedachten de ongelovige prediker in het aanschijn van de Onbestaanbare komen. En dat de dominee dan zegt hij hij zijn ogen niet kan geloven. Waarop de Heer der Heerscharen hem vriendelijk van top tot teen opneemt en kras toevoegt: 'Dus jij bént Iets?' 

 

 

Deel dit nieuws!