De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Minder maar wel grotere recreatiewoningen in Rutbeek Enschede

ENSCHEDE - Een aanpassing van het bestemmingsplan maakt het, indien de gemeente er haar zegen aan geeft, mogelijk op Het Rutbeek recreatiewoningen te bouwen die groter worden dan aanvankelijk beoogd. Ook komt er meer ruimte voor vermaak, waterrecreatie en wellness. De consequentie is wel dat er geen 290 'recreatiebungalows' zullen verrijzen, maar 250, maar wel met een meer om op te varen.

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede buigt zich dinsdag over het aangepaste plan voor een recreatiepark met maximaal 250 vakantiewoningen in Twentse stijl, plus een aantal voorzieningen, waaronder dagwinkels. Het eerste initiatief voor het project werd ooit genomen door de Wierdense ondernemer Kleinjan van De Tolplas die van campingbaas gaandeweg huizenbaas werd.

In de loop der afgelopen jaren kwamen ook Outdoor Resort Boekelo en de Oldenzaalse ondernemer Temmink in beeld voor de parkontwikkeling. Onduidelijk is wie er in welke mate nog bij het project betrokken is en wat de plannen zijn met betrekking tot de ontsluiting waarvan de gemeenteraad destijds verordonneerde dat een verharding van de Hegebeekweg naar het bungalow- annex recreatiepark in dit landelijke gebied eigenlijk niet zou moeten. En anders slechts een klein deel.

Conflict school Waardenborch te Holten escaleert; interim-rector weg

HOLTEN/GOOR - Onder druk van acties van het personeel dat met staking dreigde, in het aanschijn van de examentijd die voor leraren en vooral leerlingen hectisch is, heeft de Raad van Toezicht van de scholengemeenschap De Waerdenborch interim-rector Van den Broek 'vrijgesteld' van haar werkzaamheden tot het einde van haar contract dat eind juli afloopt.

Van den Broek lag al langere tijd onder vuur bij het personeel, maar het dreigde nu te escaleren en koste van de leerlingen. Het lerarenkorps, althans de medezeggenschapsraad, zegde deze week het vertrouwen in Van den Broek op die de zieke rector Van Uitert vervangt. Nu dit heeft geleid tot het op non-actief zetten van de interim-rector is een spontane 'staking'  van de baan.

Veel leraren stoorden zich naar eigen zeggen aan de manier van leidinggeven van Van den Broek. Ook was er sedert haar aantreden wrevel omdat ze te duur zou zijn, terwijl de school juist in financieel zwaar weer verkeert, mede door teruglopende leerlingaantallen. Toen er ook nog eens twee tijdelijke adviseurs tegen lekkere uurtarieven werden aangezocht was de boot in De Waerdenborch helemaal aan. Om die reden kon de Raad van Toezicht niet anders doen dat wat hij deed.

 

Overigens CCLXXI

Van Hijum tijdens formatieproces onder vuur voor rol bij LithiumWerks

ENSCHEDE – Voor de bestuurlijk-procedurele en financieel-riskante handel en wandel van de provincie Overijssel bij pogingen LithiumWerks naar de Tech Base Twente in Enschede te krijgen moet gedeputeerde Van Hijum zich in de Provinciale Staten van Overijssel verantwoorden. Hoewel het formeel geen verband houdt zijn de partijen die onderhandelen over een nieuwe coalitie geen voorstanders van het debat dat gedeputeerde Van Hijum in politieke problemen kan brengen.

Het cruciale punt is, los van het volgens velen, waaronder de nu over een coalitie meepratende PvdA, rommelige besluitvormingsproces, of er aan de miljoensteun voor de vestiging van LithiumWerks een deugdelijk bedrijfsplan ten grondslag lag. En in het verlengde daarvan of Van Hijum de Provinciale Staten volledig naar waarheid informeerde.

 

Schuitemaker in Rijssen start fusieproces met Veenhuis in Raalte

RIJSSEN – Het bedrijf Schuitemaker Machines in Rijssen en Veenhuis Machines te Raalte gaan zo goed als zeker fuseren. De organisaties worden dit jaar samengevoegd. De directeuren De Graaf van Schuitemaker en Veenhuis van het bedrrijf dat zijn naam draagt, zeggen de afgelopen maanden te hebben verkend wat een intensieve samenwerking kan opleveren. Beide familiebedrijven zijn al vele jaren actief in de landbouwsector met hoogwaardige machines.

Met de voorgenomen fusie zien de bedrijven grote meerwaarde ter zake marketing, verkoop, innovatie en productie in de sectoren waar ze beiden actief zijn.

Schuitemaker Machines bestaat dit jaar exact een eeuw. Al sinds 1919 ontwikkelt, produceert en verkoopt het bedrijf professionele landbouwwerktuigen. Daarnaast biedt de onderneming onder de naam Schuitemaker Industrial BV gladheidsbestrijding activiteiten aan. Afnemers daarvan zijn onder andere gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat.

Deel dit nieuws!