De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Enschede versobert de ambitieuze zwembadbouw op Het Diekman

ENSCHEDE – Er komen twee zwembaden op Het Diekman in Enschede-Zuid in plaats van drie vanwege de stijgende bouwkosten en zwembd Het Slagman in Enschede-Noord blijft nog tien jaar open. Dit is althans het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dat zelf over ‘een aangepast scenario’ spreekt.  De opening is een jaar later dan gedacht, in 2022.

Het oorspronkelijke plan, met een volwaardig wedstrijdbad, is volgens het college 'binnen de financiële kaders' onhaalbaar geworden. Het nieuwe plan voorziet in de bouw van een sportbad (25x15,4 m) en een warmwaterbad (25x10 m), waarbij Het Slagman in Enschede-Noord nog tot 2028 openblijft en voorziet in de behoefte aan een wedstrijdbad (25x14 m). Bij nieuwbouw op Het Diekman wordt met het oog daarop met uitbreidingsmogelijkheden rekening gehouden.

De ontwikkelingen in de markt, die leiden tot een kostenstijging van twintig procent, vereisen volgens het college ‘fundamentele keuzes’. Ook de raming van de bezoekersaantallen laat blijkens een notitie van het college een verandering zien ten opzichte van twee jaar terug. Er wordt een toename verwacht van banenzwemmers en het aantal bezoekers dat voor het warmwaterbad komt, zoals ouderen en revaliderende mensen.  Een afname verwacht men ten stadhuize bij het aantal verenigingsleden en leszwemmers. De afgelopen twee jaren laten volgens de gemeente een sterkere daling zien dan was verwacht. Deze prognose heeft ook een nadelige invloed op de te verwachten inkomsten. Verder is de landelijke btw-regeling voor sportvoorzieningen per 1 januari veranderd, ofschoon nog moet worden afgewacht hoe dit uitpakt. De regeling kent voorwaarden waardoor er onzekerheid bestaat over de omvang van de financiële compensatie.

Overijssel geeft 858.000 euro voor vrijwilligerswerk natuur en milieu

OOTMARSUM - De provincie Overijssel verstrekt een subsidie van 858.000 euro aan Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel die zelf een even groot bedrag uittrekken. Het gaat om geld voor twee jaar en dient ter voortzetting van vrijwilligerswerk.

Landschap Overijssel coördineert de besteding van de subsidie en werkt hierin nauw samen met andere vrijwilligersorganisaties voor natuur- en landschapsbeheer. Er zijn zo'n twintigduizend vrijwilligers in touw, ook voor nieuwe activiteiten, zoals groene bewonersinitiatieven in de stad, het ondersteunen en verzekeren van vrijwilligers in wat 'de groene zorg' wordt genoemd en het betrekken van meer jongeren te betrekken bij natuur en landschap.

De binnenkort afzwaaiende gedeputeerde Maij laat in een persbericht van de provinciale overheid weten: 'Zonder de inzet van al die duizenden vrijwilligers zou Overijssel een stuk minder groen zijn. Die betrokkenheid moeten we vast houden. Vandaar dat we het vrijwilligerswerk voor het groen ondersteunen.  En natuurlijk hopen we dat steeds meer inwoners mee willen werken om hun omgeving groener te maken. Ik heb goede hoop dat dit gaat gebeuren.'

 

Overigens CCLXVII

De winnaar van de verkiezingen van morgen is al bekend. Jeroen Pauw! Baudet en Rutte traden verbaal tegen elkaar in het strijdperk. Pauw hoefde weinig te doen, maar juist dat is vaak ingewikkeld. Jinek en Van der Linden zijn mij te opdringerig. Huys en Tan te gemiddeld, Van Nieuwkerk te autocue en Nieman te niemand,

Debatten staan of vallen bij wat de debatleider vraagt én -  minstens zo belangrijk -  juist niet vraagt. Pauw had precies het goede evenwicht in dit, want dat kon je wel zien en horen, overrdadig voorbereide debat. Pauw leidde zoals het moest, want  met zijn ogen, wenkbrauwen, vingers en een enkel achteloos woord. Hij was de winnaar, niet die studenten die examen deden in toneelspel en woorgrappen. En ze zeiden geen van beiden wat ze willen, namelijk prenier worden van een na Engeland tweede staatseiland in Europa (Baudet) en van de voorzitter iets belangrijks binnen de Europese Unie (Rutte).

We kunnen mede vanwege hun aspiraties nu niet op Baudet of Rutte stemmen, maar  wie blijven er dan over. Eeen paar keer heb ik een debat proberen te volgen van de lijstaanvoeders van ADHD, PPDNS, PTSS en nog zo wat vertegenwoordigers van Kef, Blaat en Kakel, Ik vind stemmen een  groot goed, desnoods blanco. Met een blanco stem geef je aan dat de gang naar de stembus belangrijk is, maar dat je kunt worden gedwongen om te kiezen. Ik ga dus stemmen, maar dat kán zonder keuze. Leve de republiek Europa!

Hengelo verruimt Kindpakket met nadruk op gezond eten en talent

HENGELO - De gemeente Hengelo verruimt het zogenoemde Kindpakket aanzienlijk, waarbij de gemeente het accent legt op gezond eten/leven en talentontwikkeling. Het zogenoemde Kindpakket is een rijksbijdrage die gemeente moeten aanwenden om armoede in huishoudens met kinderen tegen te gaan en jongeren kanse te bieden mee te doen. Het is aan gemeenten zelf om dit bedrag aan te vullen.

De gemeente Hengelo maakt het nu mogelijk dat de Voedselbank extra fruit gaat verstrekken aan gezinnen met kinderen. Ook gaan kinderen komend jaar samen met een chef-kok leren wat gezond en lekker koken is. Het initiatief KinderResto Van Harte krijgt hiervoor een bijdrage van de gemeente teneinde dit op wijkniveau mogelijk te maken.

Ook de Weekendschool Toppers op Zondag krijgt een bijdrage, om jongeren van tien tot dertien jaar kunnen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talent. Het bestaande Kindpakket omvat in Hengelo bijdrage schoolkosten, bijdrage sportieve en culturele activiteiten, onderwijsbegeleiding, zwemlessen, een fiets, een kledingbon, een identiteitskaart, een pc of laptop en het lidmaatschap van de Speel-o-theek.

In het Kindpakket 2019/2020 rekent de gemeente Hengelo met deze hogere bedragen: de schoolbijdrage gaat structureel omhoog naar 150 euro voor kinderen van vier tot en met elf jaar en 240 euro voor kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar. De waarde voor de kledingbon is vastgesteld op honderd euro.

.

 

Eerenberg relativeert meevaller van 16,6 miljoen Enschede meteen

ENSCHEDE – De gemeente Enschede sluit het boekjaar 2018  af met een positief saldo van 16,6 miljoen euro, wat voor het overgrote deel is toe te schrijven aan de eenmalige uitkering van 13,3 miljoen euro uit het Fonds Tekortgemeenten. ‘De gerichte lobby en goed onderbouwde aanvraag hebben daar een goede bijdrage aan geleverd’, liet wethouder Eerenberg van Financiën in een gemeentelijk persbericht optekenen, maar hij gaat nog geen bloemen kopen: ‘Het is natuurlijk fijn dat we nu positief eindigen over 2018, maar het had zomaar anders kunnen aflopen. En er komen mij net iets te veel donkere wolken op ons af om blij te zijn.’

De omvang van de uitkering uit het Fonds Tekortgemeenten geeft wel aan dat Enschede structureel een flink tekort heeft op het sociaal domein. En ondanks een gunstig resultaat voor de bijstandsuitkeringen, verwacht de gemeente de komende jaren een bijstelling van dit budget naar beneden. Ook wordt de verdeling van middelen voor Beschermd Wonen de komende jaren aangepast en is onzeker of de huidige voordelen op inkomensondersteuning, de sociale werkvoorziening en arbeidsmarktparticipatie blijven.

 Vanwege de onzekere financiële toekomst stelt het college van burgemeester en wethouders aan de raad voor 15,4 miljoen euro voorlopig aan de algemene reserve toe te voegen. Bij de behandeling in juli van de Zomernota kan de gemeenteraad dan op basis van de actuele financiële situatie een definitief besluit nemen. Voor de overige 1,2 miljoen euro stelt het college onder meer voor om één miljoen euro die vorig jaar niet gebruikt is voor verbetering van de infrastructuur rondom het voormalige vliegveld Twenthe nu toe te voegen aan de hiertoe gereserveerde middelen.

Deel dit nieuws!