De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Twenterand wil overleg met Zwolle over dumpprijs bedrijfsgrond Almelo

VRIEZENVEEN/ALMELO - De gemeente Twenterand wil spoedoverleg over de concurrentie tussen gemeenten op basis van grondprijzen voor bedrijfsgrond.

Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand stelt dat bedrijven uit deze gemeente naar Almelo vertrekken vanwege de lagere grondprijzen daar en vreest dat meer ondernemers om deze reden zullen verhuizen. Naar het oordeel van het college vertroebelt dit de discussie over de programmering van bedrijfsgrond in Twente aangezien de aansturing onder regie van de provincie Overijssel plaatsvindt. Volgens fractievoorzitter Elzinga van de meerderheid van de gemeenteraad is het typisch voor het egocentrisch optreden van de gemeente Almelo, waarbij hij wijst op het gehannes met de F35, Regio Twente en Soweco. 'Nu kaapt men ondernemers uit Twenterand weg door grond aan te bieden tegen 'bodem'-prijzen.'

Een aantal jaren geleden intevenieerde de provincie Overijssel in de regio Twente door gemeenten te verplichten gronden af te waarderen teneinde concurrentie door dumpprijzen te voorkomen. Een half jaar geleden zijn nieuwe Regionale Afspraken Programmeren Bedrijventerreinen Twente ondertekend, waarmee de afspraken uit 2017 werden geactualiseerd. Deze afspraken dienen het doel om te komen tot een evenwichtige markt voor bedrijventerreinen en dat zou nodig zijn voor een een sterke regionale economie in de regio Twente.

Zowel in 2017 als bij de nieuwe afspraken in 2019 stelde het college van burgemeester en wethouders van Almelo dat 'het gebrek aan ontwikkelperspectief de stad onevenredig hard zou treffen'. Medio dit jaar worden de kaarten opnieuw geschud. Volgens het college van Twenterand probeert Almelo door op prijs te concurreren te redden wat er te redden valt, onder meer door op prijs te concurreren en zó bedrijven uit  buurgemeenten te verlokken.

 

 

Overigens DXXV

Dankzij gebeurtenissen op tiktok en playstation binnen mijn gehoorafstand vernam ik vandaag geregeld dat veel gebeurtenissen gepaard gaan met het ‘fuck’-woord. Dat is een normaal woord geworden, naar ik mag hopen losgezongen van zijn oorspronkelijke betekenis. Het zijn stenen die van een berg rollen. Het deed me denken aan de Rolling Stones.

Mick Jagger, leadzanger van de Rolling Stones, noemde ooit tijdens een concert van deze band zijn kompaan Charlie Watts ‘my drummer’, wat voor Watts reden was Jagger een stevige mep in des zangers gelaat te verkopen. Dat is dunkt me wel een even logische als natuurlijke reactie voor een slagwerker. De woorden waarmee Watts zijn klap gepaard liet gaan waren trouwens ook legendarisch: ‘Don’t call me your drummer ever again, you’re my fucking singer.’

Bouw huizen op historische plek horecapand van Vosman in Holten

HOLTEN - Niets staat de bouw van woningen op de plek van het ooit vermaarde hotel Vosman in de weg na de sloop van de gewezen horecagelegenheid. De projectontwikkelaar Ten Brinke Bouw zal de huizen op de hoek van de Oranjestraat met  de Noordenbergstraat realiseren.

Er zullen elf woningen worden gebouwd naar een ontwerp van het Enterse architectenbureau 4D, met slaapkamer en badkamer op de begane grond, weswege de huizen het stempel 'levensloopbestendig' krijgen. De prijs van de woningen varieert van drie tot vier ton.

De geschiedenis van 'Vosman' gaat  bijna 130 jaar terug, want de (eerste) lokaliteit dateert vanaf eind negentiende eeuw en was destijds een gewilde pleisterplaats op een kruispunt van oude handelsroutes, mét een onderkomen voor reizigers, in de voetsporen van de bisschoppen van Münster en Utrecht, in wier tijd er al een 'logement' was voor reizigers, onder wie marskramers. Dat was ver voor Vosman. Zo gaat alles teloor, maar komt er steeds wat nieuws. Bij een grote brand in 1929 ging het oorspronkelijke Vosman-pand teloor, maar nieuwbouw volgde.

In de loop der navolgende jaren vonden uitbreidingen plaats, maar die tastten pand noch sfeer aan, maar mét een sterkere verblijfsfunctie, van logement tot hotel en een officiële drankvergunning. Opvallend was zeker ook de veranda aan aan de kant van de straatweg tussen Markelo en Holten. Na de oorlogsjaren kwam er ook een zaal voor feesten en partijen. In de loop der naoorlogse jaren wisselde het eigenaarschap enige keren, maar het blééf altijd Vosman.

 

 

 

 

 

Oldenzaal, Rijsen-Holten en Enschede varen wel bij logistieke hotspot

OLDENZAAL/RIJSSEN/ENSCHEDE  – De gemeenten Oldenzaal, Rijssen-Holten en Enschede nemen gezamenlijk meer dan de helft van de logistieke banen in Twente voor hun rekening. Dat blijkt uit de Arbeidsmonitor  van de regio Twente over het vierde kwartaal van 2019.

Zowel de cijfers in het tweede als derde kwartaal van 2019 wijzen erop dat de arbeidsmarkt op een kantelpunt stond. De logistiek sector piekt. In twaalf van de veertien Twentse gemeenten is het aantal bedrijven en banen in de logistieke sector gestegen tot 563 respectievelijk en 7.338.

Twente is een belangrijke logistieke hotspot in Nederland, wat mede komt door de containeroverslag van Combi Terminal Twente (CTT) in de haven van Hengelo en die bij het bedrijventerrein op de  kade van het Twentekanaal te Almelo. In 2018 stond Twente op de achtste plaats in de nationale ranglijst van logistieke hotspot; het onomwonden streven is een plek in de Top Drie van Nederland.

De sector groeit en daarmee het economische belang en de behoefte aan arbeidskrachten. Net als in het tweede kwartaal van 2019 wordt de regionale arbeidsmarkt nu als ‘krap’ aangeduid.

Overigens DXXIV

De verlokkingen van het kampioenschap sjoelen, vijf jaar geleden. Je bedenkt opgesloten tussen verpleegbedden en therapiehokken van Het Roessingh de gekste dingen. Begin februari 2015 gingen in de recreatiezaal van Afdeling 3 de sjoelkampioenschappen van start.

Alles wat drie poten had strompelde zich des avonds na het bezoekuur richting het strijdtoneel. Eindelijk weer onder elkaar, gooi op die stenen. Dat moest je niet hardop zeggen, want in een hersteloord als Het Roessingh is er dan altijd wel iemand die dat letterlijk neemt.

Ook los daarvan is het een godswonder dat er geen ramen, vazen en lampen sneuvelden, want sommige deelnemers waren onder veel meer ook hun richtingsgevoel kwijt. Er waren er ook die steevast te bed gingen, maar bij het horen van 'steensmietn' alsnog kwamen 'metsmietn'.

Deel dit nieuws!