De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Schoolzwemmen via omweg BasisAanbodSport terug in Hengelo

Schoolzwemmen via omweg BasisAanbodSport terug in Hengelo

HENGELO - Via een omweg is het schoolzwemmen in Hengelo terug. Dat valt af te leiden uit het BasisAanbodSport voor alle 7.500 leerlingen van de basisscholen.

Alle scholen doen mee aan wat 'natte' gymlessen heten te zijn. Via een vast lesrooster krijgen kinderen van de groepen drie tot en met acht één keer in de vier weken een zo'n natte les van de sportcoördinatoren van Hengelo Sport in het nieuwe bassin van het Twentebad. Er doen ruim vijfduizend kinderen, mét ook zonder diploma, waarbij uitdaging en plezier voorop staan. Zo wordt duidelijk welke kinderen nog geen zwemdiploma hebben. Hengelo Sport kan dan ouders of verzorgers wijzen op mogelijkheden van financiering via het Kindpakket of Sport- en Cultuurfonds. In de totale basisschoolperiode krijgt ieder kind 34 lessen in diverse takken van sport. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden voor de scholen en evnmin voor ouders/verzorgers.

Nieuw in het aanbod is in het komende schooljaar dat alle 7.500 Hengelose basisschoolleerlingen judolessen krijgen van de clubs Haagsma en JTP. Ook voor tal van andere sporten leveren verenigingen oefenmeesters en ondersteuners. Het is volgens wethouder Bruggink van Sport 'prachtig hoe Hengelo Sport deze feiten samenbrengt en meer kinderen aan het sporten krijgt in Hengelo'. Ook zegt Bruggink: ‘Sport en onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar.'

Deel dit nieuws!