De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Groen licht Enschede fusie corporaties De Veste en Beter Wonen

Groen licht Enschede fusie corporaties De Veste en Beter Wonen

ENSCHEDE/HARDENBERG - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede stemt in met de voorgenomen fusie van de woningbouwstichtingen De Veste en Beter Wonen die vooral in Hardenberg en omgeving actief zijn, maar ook in Enschede posities hebben. Er liggen diverse lijnen uit het verleden, volkshuisvestelijk en bestuurlijk. Zo maakte de voormalige directeur Teunis van De Volkswoning destijds de stap naar Beter Wonen Vechtdal.

Het ministerie van Wonen moet de beoogde fusie goedkeuren en daarvoor is de opvatting van van de gemeenten van belang. Een aanvraag om goedkeuring moet vergezeld zijn van zienswijzen van de betrokken overheden. Dit betreft ook Enschede. Het college geeft nu aan geen bezwaren tegen de fusie te hebben en zulks in de vastgestelde zienswijze verwoord.

Beter Wonen Vechtdal en De Veste legen zich in een manifest toe op de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in leefbare buurten. 'We zien', zegt interim-bestuurder Drijver van Beter Wonen, 'dat de opgave steeds complexer wordt. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van speciale doelgroepen, duurzaamheid, de roep om externe verantwoording en inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals verdere digitalisering en gebruik van data. Met een fusie creëren we een professionelere corporatie die minder kwetsbaar is.'

Deel dit nieuws!