De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van Losser wil meer huizen voor jongeren en jonge gezinnen

Raad van Losser wil meer huizen voor jongeren en jonge gezinnen

LOSSER - De gemeenteraad Losser dringt er bij wethouder Prins van Ruimte en Wonen op aan meer te bouwen en vooral gevarieerder. Daar zal de raad binnenkort toe besluiten. Getracht moet worden meer jongeren aan de gemeente te binden om de boel levend te houden. Deze wens leeft raadsbreed, bleek in commissieberaad..

Er zou bij jongeren wel degelijk belangstelling zijn voor woonruimte in Losser, maar de mogelijkheden zijn beperkt en voor jongeren bijkans nihil. Zo liet het raadslid Ringenoldus van D66  recent weten dat het aanstormende schaduw-raadslid Boers van deze partij naar Enschede is verhuisd omdat hij Losser geen woning kon krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal inwoners van Losser niet afneemt, maar de beroepsbevolking wel, met zo'n achthonderd tot zo'n veertienduizend. Juist daarom wil de gemeenteraad jongerenhuisvestig, om 'vergrijzing' tegen te gaan. Prins zegde toe zich hard te maken voor woonruimte ten behoeve van jongeren/jonge gezinnen. Verder onderzoekt ze mogelijkheden van begeleid wonen, waar mogelijk en wenselijk voor jongeren.

Deel dit nieuws!