De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kans op monumentale status twee schoolgebouwen in Oldenzaal

Kans op monumentale status twee schoolgebouwen in Oldenzaal

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal laat een onderzoek uitvoeren teneinde te bepalen of de panden van de Franciscusschool en het Twents Carmel College (gbouw Lyceumstraat), inclusief het deel van het gebouw van Stichting WBO Wonen, voldoen aan de aanwijzingscriteria voor gemeentelijke monumenten.

Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op voorspraak van de stedelijke munumentenraad. Deze door het college ingestelde commissie heeft als taak gevraagd en ongevraagd adviws uit te brengen met betrekking tot (eventuele) monumenten en monumentale waarden in de Hanzestad.

De monumentenraad heeft het college verzocht met spoed een waardenstellend onderzoek uit te laten voeren voor de Franciscusschool en het Twents Carmel College om te voorkomen dat monumentale waarden verloren gaan. Het college besluit dit onderzoek te laten uitvoeren. De afweging om de betreffende panden een monumentale status te geven vindt vervolgens plaats op basis van de bevindingen.

Deel dit nieuws!