De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede wil kinderpardongemeente zijn, Almelo zit op vinkentouw

Enschede wil kinderpardongemeente zijn, Almelo zit op vinkentouw

ENSCHEDE/AMELO - De gemeenteraad van Enschede wil dat de stad een 'kinderpardongemeente' wordt. Dat werd deze week met een ruime meerderheid besloten.

De breed gesteunde motie, ingediend door de PvdA, is vooral een wake up-call voor de landelijk overheid met als oogmerk dat de Tweede Kamer een einde maakt daan de onzekere situatie van ruim vierhonderd kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen en hier hier geworteld zij. Ze lopen niettemin het risico te worden uitgezet naar een land dat hen vreemd is en waarvan ze vaak de taal niet eens spreken. Er zijn inmiddels ruim 120 gemeenten in Nederland die een verruiming van het kinderpardon wensen, snellere asielprocedures en het versoepelen van het meewerkcriterium.

In de gemeente Almelo heeft de raadsfractie van de ChristenUnie aangekondigd indien nodig, als het college het niet eigener beweging doet, een motie van deze strekking te overwegen.

Deel dit nieuws!