De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Verruiming individuele inkomenstoeslag per kind minima Enschede

Verruiming individuele inkomenstoeslag per kind minima Enschede

ENSCHEDE - De individuele inkomenstoeslag in Enschede wordt met terugwerkende kracht (vanaf januari jongstleden) verhoogd met een vast bedrag per kind. Dit betekent dat gezinnen die al vijf jaar of langer moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau een extra toeslag per kind kunnen krijgen. Op advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)) past het college van burgemeester en wethouders de toeslag aan voor de periode van 2018 tot en met 2020.

Door deze wijziging gaan alle betreffende gezinnen, alleenstaande ouders of gehuwden met kinderen er per saldo op vooruit. Voor een alleenstaande ouder is de toeslag verlaagd naar 114 euro per jaar. Daarmee is die basistoeslag gelijk gemaakt aan het bedrag voor alleenstaanden. Voor gehuwden blijft het bedrag gelijk op 162 euro per jaar. Daar bovenop wordt vanaf nu, met terugwerkende kracht, een toeslag per kind toegekend. Voor kinderen tot twaalf jaar is dat 65 euro per kind, voor kinderen van twaalf tot achttien 130 euro per kind per jaar. Alle reeds gedane aanvragen van 2018 zijn gecontroleerd en aanvullende toeslagen worden naar verwachting dit jaar nog uitgekeerd.

De individuele inkomenstoeslag is een extra bedrag voor mensen die langer dan vijf jaar op een inkomensminimum zitten of moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Tot op heden werd beperkt financieel rekening gehouden met het wel of niet hebben van kinderen. Met het aannemen door de gemeenteraad van de verruiming wordt de toeslag voor een periode van drie jaar verhoogd met een vast bedrag per kind. Dit heeft een gunstig effect op de bestedingsruimte van huishoudens met kinderen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

 

Deel dit nieuws!