De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente zou de kindzorg dienen

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente zou de kindzorg dienen

 HENGELO - Met de dertien andere gemeenten in de regio gaat Twenterand optrekken in het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente, waarin jeugdzorgorganisaties samenwerken zodat ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft in een crisissituatie. Dat is althans de bedoeling. Er wordt nu nog altijd veel langs en door elkaar heen gewerkt.

Volgens projectleider Snippe levert het Coördinatiepunt door intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en verkorten van trajecten door snellere en betere toeleiding tot de juiste hulp. Snippe werkte bij Ambiq (begeleiding kinderen met eeen lichte verstandelijke beperking)  en ze deed ook ervaring op bij De Twentse Zorgcentra.

Het Coördinatiepunt is 24 uur per dag en zeven dagen in de week toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers, zoals gemeenten, huisartsen, wijkcoaches en medisch specialisten. In het Coördinatiepunt werken de specialistische jeugdzorgorganisaties samen.

Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk verschillende hulpverlenende organisaties in een gezin zitten:, waarbj de een soms niet weet wat de ander doet. Het streven is, niet voor het eerst: één kind, één gezin, één plan. De regie ligt zo veel mogelijk bij het kind en het gezin, het Coördinatiepunt ondersteunt en versterkt de eigen kracht. Dat gebeurt zoveel mogelijk in de thuissituatie, zodat er zo min mogelijk uithuisplaatsingen ontstaan.

Deel dit nieuws!