De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Van Hijum overleeft motie van wantrouwen met scheur in de broek

Van Hijum overleeft motie van wantrouwen met scheur in de broek

ENSCHEDE - Met alleen de vijf stemmen voor van de indienende fractie van de PVV is een motie van wantrouwen aan het adres van gedeputeerde Van Hijum vanavond verworpen. Er kwam wel van meer partijen kritiek op de handelwijze van de CDA-gedeputeerde in het dossier Lithium Werks, maar geen hunner tilde er zo zwaar aan dat de motie werd gesteund die PVV-leidsman Veltmeijer aan het begin van de vergadering indiende, mede omdat Van Hijum in het najaar het mandaat van de meerderheid der Provinciale Staten van Overijssel had gekregen.

Centraal stond namelijk het besluit van september vorig jaar om een lening van 7,5 miljoen euro te verstrekken aan Lithium Werks om een grote batterijenfabriek te vestigen op de Technology Base Twente op het voormalige luchthaventerrein in Enschede. Korte tijd na het beschikbaar stellen van 7,5 miljoen werd  bekend dat de productie van batterijen voor energieopslag in Amerika komt. De vraag is nu of de subsidiemiljoenen nog worden teruggestort.

Het scharnier in de discussie is de rol van Oost NL, het investerings- en participatievehikel van de provincie Overijssel, dat in feite de beslissingen nam, waarachter de gedeputeerde zich verschool en verschuilt. Overigens is een derde deel van het bedrag, 2,5 miljoen, de facto ten laste gebracht van de 'Agenda van Twente' en dus van de Twentse gemeenten.

Op voorspraak van Oost NL stelde Van Hijum voor de voorwaarden (in jargon ‘beleidskader’ genoemd) voor de lening aan te passen teneinde Lithium Werks in aanmerking te laten komen voor 7,5 miljoen. Volgens veel statenfracties was dat in september al oneigenlijk en onverantwoord, maar Van Hijum wist de coalitie van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie (‘Den Haag in Overijssel’)  plus de SGP achter zich te krijgen (27-16) en kon dus zijn gang gaan. Om die reden kreeg de PVV vanavond ook geen steun, want Van Hijum kon doen wat hij deed, op basis van een meerderheidsuitspraak, maar de domper dat Lithium Werks wel de miljoenen kreeg maar niet naar Twente komt, betekent wel een bestuurlijke scheur in de broek van de gedeputeerde én CDA-lijsttrekker.

Deel dit nieuws!