De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twentse droom van Mineral Valley volgens Volmerink nationaal belang

Twentse droom van Mineral Valley volgens Volmerink nationaal belang

TUBBERGEN –  Het besef dringt door dat Mineral Valley Twente van een regionale wensdroom een voorbeeld van nationaal belang is geworden. Dat stelt voorman Volmerink van Miniral Valley Twente dat ondernemers en deskundigen aanmoedigt kennis en ervaring te delen voor een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen. ‘We moeten niet naar Den Haag gaan, maar Den Haag moet bij ons komen.' Volmerink is wethouder in de gemeente Tubbergen, een boerengemeente van huis-uit, maar ook één waar de plattelandsinnovatie vorm krijgt, net als in andere overwegend agrarische gemeenten. Voormalig wethouder Verbeek van de gemeente Hof van Twente is ook bij de Mineral Valley betrokken. Hij rept over plannen voor zeventien ‘proeftuinen’ en wil snel naar de veertig. Verbeek  spreekt over  ‘kringlooplandbouw’ (waarbij mest grondstof is)  en ‘precisielandbouw’  (met inzet van drones).

‘We laten zien wat van de grond af in Twente wordt bedacht’, zegt Volmerink die het streven naar ‘circulaire textiel’ introduceert. ‘Vroeger had je poep in de broek en straks heb je een broek van poep’, aldus de wethouder.

Mineral Valley Twente beoogt een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt. Het streven is ‘voorbij het mestprobleem’ te komen en ‘een maatschappelijk gewaardeerde agrarische sector’ tot stand te brengen die uiterlijk in 2040 gerealiseerd zou moeten zijn.

Deel dit nieuws!