De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Streven gemeente en scholen om te komen tot vmbo-campus Almelo

Streven gemeente en scholen om te komen tot vmbo-campus Almelo

ALMELO - Er zou in Almelo één locatie voor voortgezet middelbaar beroepsonderwijs moeten komen. Dat is de intentie van de gemeente Almelo en de bestuurders van de scholen Het Noordik, Het Erasmus, Pius X, Canisius en Zone.college.

De schoolbesturen zijn het eens over ´vergaande duurzame samenwerking´ voor het vmbo in Almelo te realiseren die moet uitmonden in een vmbo-campus te Almelo.

Er zijn nu vier vmbo-scholen op drie plekken in de stad. Vanwege dalende aantallen leerlingen dreigen de scholen kwetsbaarder te worden. Als er niets gebeurt, verschraalt op termijn het onderwijsaanbod, terwijl de vraag naar onder andere technisch personeel groot is.

De betrokken scholengemeenschappen hebben elk een eigen identiteit. De vier schoolbesturen behouden bij de samenwerking hun zelfstandigheid, maar veronderstellen door samenwerking beter vmbo te bieden. De ambities zijn vastgelegd in een startdocument. Vanuit het belang en perspectief van de leerling worden keuzes gemaakt.

Deel dit nieuws!