De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vier ton gemeente Hengelo voor herontwikkeling machinefabriek Vos

Vier ton gemeente Hengelo voor herontwikkeling machinefabriek Vos

HENGELO - Vanwege ruimtegebrek moest de machinefabriek Vos aan de Beckumerstraat uitbreiden en de bedoeling was het naastgelegen pand de voormalige Tuindorpschool daartoe te kopen. De gemeente Hengelo vond dat een ongewenste ontwikkeling en ging met de directie  van het bedrijf in gesprek, waarbij ze opteerde voor de mogelijkheid om in plaats van een uitbreiding van de machinefabriek in een woonwijk  na te denken over het verplaatsen van het bedrijf. Aldus geschiedde.

De gemeenteraad van Hengelo stelde vier ton beschikbaar ten behoeve van nieuwbouw van de machinefabriek aan de Havenkade. Naast de kosten van aankoop, bodemonderzoek, sanering en sloopwerkzaamheden dient ook het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

Na de herontwikkeling en wijziging van het bestemmingsplan ontstaat een kavel  voor de bouw van twee nieuwe woningen en een combinaties van wonen-werken op een industriële kavel. De verplaatsing van de machinefabriek zal naar verwachting een positief effect hebben op het bedrijf én op de  mogelijkheden tot verkoop van de grond bij en het pand van de naastgelegen Tuindorpschool; de zogenoemde win-win-situatie, want een bedrijf gelukkig én de gemeente gelukkig.

Volgens wethouder Bruggink was dit zo'n kans die soms voorbij komt en die je dan 'met beide handen moet aangrijpen'. De gemeente zal  naar de inschatting van Bruggink bijkans quitte draaien, want de huidige Tuindorpschool staat, zo lichtte de wethouder ter geruststelling van enkele raadsleden toe, voor 130.000 euro in de boeken, maar gaat zijns bedunkens vele malen meer opleveren.

 

 

 

Deel dit nieuws!