De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Reggesteyn krijgt beslotenheid over bouw nieuwe school voor elkaar

Reggesteyn krijgt beslotenheid over bouw nieuwe school voor elkaar

NIJVERDAL - De gemeenteraad van Hellendoorn gaat op verzoek van de scholengemeenschap Reggesteijn in beslotenheid vergaderen over de gewenste nieuwbouw van de school in Nijverdal. De raad heeft zich daar in meederheid bij neergelegd op voorspraak van wethouder Den Dolder.

In haar motivering stelde de wethouder dat het bestuur van Reggesteyn liever de financiële positie van de scholengemeenschap buiten de openbaarheid wenst te houden. De school heeft wat de wethouder betreft recht van spreken omdat ze ook zelf substantieel investeert in de nieuwbouw.

De meerderheid van de raad kan zich vinden in het houden van beraadslagingen achter gesloten deuren. Vanuit de oppositie vinden met name de VVD en Lokaal Hellendoorn het onzinnig dat er achter de spreekwoordelijke gesloten deuren zal woorden gedebatteerd over Reggesteyn.

De nieuwbouw van de school voor voortgezet onderwijs (Havo en VWO) geldt als één van de grootste inveseringen in de huidige raadsperiode. Op basis van een locatieonderzoek, waarbij de financiën ook een rol speelden, ligt het voor de hand dat op de huidige plek in Noetsele wordt gebouwd.

 

Deel dit nieuws!