De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Beintema in nood, maar als wethouder Hellendoorn valt, dan niet alleen

Beintema in nood, maar als wethouder Hellendoorn valt, dan niet alleen

NIJVERDAL - De drie oppositiefracties in de gemeenteraad van Hellendoorn zeggen het vertrouwen op in wethouder Beintema, waaronder Lokaal Hellendoorn, de grootste partij in de raadszaal. Twee weken geleden liet de VVD  al weten niet verder te wilen met de schepen en ook de PvdA sloot zich aan. De coalitiepartijen CDA (de partij van de wethouder), D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben ook wel kritiek, maar vinden het trekken van politieke consequenties 'niet aan de orde' .

De oppositionele fracties wijzen niet alleen op het in korte tijd met drie miljoen euro toegenomen tekort op het sociaal domein, maar ook op de huns bedunkens rampzalige gang van zaken, waarbij het college geen enkele controle heeft, laat staan uitoefent, laat helemaal staan bijstuurt. Het ambtelijke management maakt volgens Lokaal Hellendoorn, VVD en PvdA de dienst uit. De pijlen van de getergde oppositie richten zich op Beintema, omdat hij zowel Financiën in beheer heeft als Sociaal Domein: de Maatschappelijke Ondersteuning als de Jeugdzorg.

Het college, zo werd impliciet aangegeven, draagt een collegiale (dus gezamenlijke) verantwoordelijkheid voor het beleid (en dus ook de snel oplopende tekorten), wat betekent dat ze het credo van de musketiers volgen: één voor allen en allen voor één. Beintema weg betekent college weg. Dit maakt het voor de vier coalitiepartijen moeilijk een motie van wantrouwen te steunen. In de fracties van met name D66 en GroenLinks wringt dat behoorlijk, zeggen bronnen.

 

.

Deel dit nieuws!