De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Water Natuurlijk winnaar verkiezingen bij waterschap Vechtstromen

Water Natuurlijk winnaar verkiezingen bij waterschap Vechtstromen

ALMELO - Water Natuurlijk, een samenwerkingsverband van PvdA en GroenLinks, krijgt volgens de (voorlopige) uitslag van de waterschapsverkiezingen, zes zetels in het algemeen bestuur. De uitslag-met-een-slag-om-de-arm is vandaag bekendgemaakt door watergraaf Kuks, maandag wordt duidelijk of en zo ja welke kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen.

Water Natuurlijk kreeg 26,4 procent van de stemmen en versloeg het tot nu toe oppermachtige CDA, dat dit keer tot 22 procent van de stemmen reikte, goed voor vijf zetels. AWP en VVD krijgen elk drie zetels, 50-Plus, ChristenUnie en Ouderenpartij mogen elk één stoel bezetten.

Water Natuurlijk lijkt optimaal te hebben geprofiteerd van de in vergelijking net de vorige verkiezingen hoge opkomst van 52,3 procent tegen de vorige keer 21,1 procent. De keuze om de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met de statenverkiezingen te houden pakte kennelijk goed uit. Kuks spreekt in een communiqué van Vechtstromen over ‘een stevig mandaat’.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen telt 27 zetels, waarvan er twintig zijn bestemd voor de categorie ingezetenen en worden verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag. Daarnaast zijn er zeven zetels wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (drie zetels, aangewezen door LTO-Noord), bedrijfsleven (drie zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (één zetel, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). Op deze zogenoemde geborgde zetels  is trouwens steeds meer kritiek.

Deel dit nieuws!