De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Drie partijen raad Enschede informeren naar geld sportzaal Boekelo

Drie partijen raad Enschede informeren naar geld sportzaal Boekelo

BOEKELO – Het plan tot uitbreiding van de multifunctionele accommodatie De Zweede in Boekelo krijgt vorm. Er staat een bedrag van 1,8 miljoen voor en de dorpsgemeenschap denkt er zelf twee-derde van te kunnen opbrengen. Dat komt doordat veel verenigingen er belang bij hebben en letterlijk een steentje willen bijdragen door te bouwen.

De raadsfracties van Groep Versteeg, Enschede Anders en SP stellen naar aanleiding van een bijeenkomst van stadsdeel West nu vragen over de precieze stand der dingen, met name wat betreft de relatie en de wisselwerking tussen het bestaande sociaal-maatschappelijke deel en het beoogde sportief-ondernemende gedeelte.

Ze willen weten of er twee exploitaties komen met gescheiden verantwoordelijkheden en hoe het met de solvabiliteit staat, waarbij de drie raadsfracties expliciet wijzen naar de financiële positie van het gemeentelijke sportbedrijf Sportaal.

Deel dit nieuws!