De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Combinatie van werkzaamheden bij bouw woningen Stad Oldenzaal

Combinatie van werkzaamheden bij bouw woningen Stad Oldenzaal

OLDENZAAL - Op het terrein van de voormalige huishoudschool tussen de Gasthuisstraat, de Pastoriestraat en de Zuidwal in Oldenzaal vinden de voorbereidingen plaats voor de nieuwbouw van het wooncomplex Cortile. Het betreft de  afsluitende fase van het bestemmingsplan Ganzemarkt. De projectontwikkelaar Hegeman Ontwikkeling is bezig met sloopactiviteiten. De werkzaamheden worden aangegrepen om ook de riolering en de herinrichting van de Pastoriestraat ter hand te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om hiertoe een krediet van 748.000 euro beschikbaar te stellen. De voorbereidingen zijn in volle gang, de sloopactiviteiten bijna afgerond en half april begon de verkoop van de woningen.

Vanaf de Gasthuisstraat tot aan de Prins Hendrikstraat wil de gemeente een regenwaterriool (de zogenaamde blauwe ader) aanleggen en gelijktijdig het vuilwaterriool vervangen. Hierdoor zal de wateroverlast, die in de huidige situatie met enige regelmaat zorgt voor ondergelopen garages en kelders, worden verkleind. Het bestaande wegprofiel in de Pastoriestraat is te smal voor de aanleg van een nieuw riool. Door de sloop van de gebouwen en de muur komt er in de Pastoriestraat meer ruimte voor het verleggen van kabels, leidingen en riolen. Er is meer ruimte voor een herinrichting van de Pastoriestraat met onder andere een volwaardig trottoir, een routegeleiding voor mensen met een visuele handicap en parkeerplaatsen voor de woningen aan de Pastoriestraat. 
nodigde krediet door de raad kunnen de rioleringswerkzaamheden en de herinrichtingswerkzaamheden van de Pastoriestraat starten. De uitvoeringsplanning van de woningbouw en de rioleringswerkzaamheden in de Pastoriestraat zijn echter ook afhankelijk van de verkoopresultaten van de woningen. Bij een succesvolle verkoop zal Hegeman op zijn vroegst in december 2019 starten met de bouw van de woningen. De gemeente zal voor deze tijd de ‘bouwrijp’ werkzaamheden (aanleg riolering en tijdelijke verhardingen) kunnen uitvoeren. De verwachting is dat dat in het najaar van 2019 plaats zal vinden. Het ‘woonrijp’ maken (definitieve verhardingen en trottoirs aanbrengen) start zodra de nieuwbouw van de woningen gereed is.

Deel dit nieuws!