De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Internationale School Twente in gevarenzone; D66 wil actie college

Internationale School Twente in gevarenzone; D66 wil actie college

ENSCHEDE – Het voortbestaan van de Internationale School  Twente is onzeker doordat de school te weinig leerlingen heeft voor bekostiging van door de rijksoverheid. Daarmee is ook het behoud van de licentie in gevaar. De raadsfractie van D66 wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat het onderneemt om de school  voor stad en streek te behouden.

Bedrijven en kennisinstellingen in de regio zouden de school belangrijk vinden voor het aantrekken en behouden van internationaal talent. Een school met een International Baccalaureate-curriculum zou niet alleen voor expats interessant zijn, maar ook voor internationaal georiënteerde leerlingen uit Enschede en de regio en kinderen van hier tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten.

Verder kunnen jonge statushouders die de Engelse taal beheersen volgens het D66-raadslid Jeliazkova via de internationale school wellicht sneller doorstromen naar HBO/WO-opleidingen. ‘Met de juiste inbedding wordt de school een verrijking van het onderwijspalet van Enschede’, zegt ze in vragen aan het college. Om meer leerlingen te trekken suggereert ze onder mer een financiële tegemoetkoming en scholarships voor excellente leerlingen.

Deel dit nieuws!