De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van Wierden doet moeilijk over tien mille voor 75 jaar vrijheid

Raad van Wierden doet moeilijk over tien mille voor 75 jaar vrijheid

WIERDEN - De gemeente Wierden wil ternauwernood tienduizend euro uittrekken voor festiviteiten ter ondersteuning van particuliere initiatieven in het kader van driekwart eeuw vrijheid. Het is volgend jaar 75 jaar geleden dat de Duitse bezetter de aftocht blies. De provincie Overijssel stimuleert lokale activiteiten om zulks te vieren, maar alleen als gemeenten ook wat doen, voor tenminste tienduizend euro lokaal geld.

In een vergadering van de gemeenteraad stelde het CDA bij monde van fractievoorzitter Getkate voor om voor dit doel die tien mille in de begroting voor volgend jaar op te nemen. Het budget zou moeten dienen om verenigingen en organisaties die plannen en ideeën hebben financieel een steuntje in de rug te geven. De overige fracties verwerpen het CDA-idee niet, maar zeggen een bedrag van tien mille wel wat hoog te vinden. 

meer volgt

Deel dit nieuws!