De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede mag van burger informatie eisen over kosten bewindvoering

Enschede mag van burger informatie eisen over kosten bewindvoering

ENSCHEDE – De gemeente Enschede laat weten dat de Centrale Raad van Beroep alsnog bepaald heeft dat ze wel degelijk ‘nadere informatie’ mag eisen van inwoners die bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering. Dat kan volgens de gemeente gaan om bijvoorbeeld een plan van aanpak om zo te kunnen beoordelen in welke vorm de bijstand wordt verstrekt en of er aanvullende verplichtingen opgelegd kunnen worden.

Als een aanvrager om welke redenen dan ook weigert de gevraagde informatie te geven kan de gemeente dus beslissen om de aanvraag niet te behandelen. Het gemeentestuur was al langer van mening dat dit mogelijk moest zijn, maar werd in juli 2017 door dezelfde Centrale Raad van Beroep in meerdere zaken in het ongelijk gesteld. De gemeente was het daarmee oneens en heeft vervolgens een andere vergelijkbare zaak opnieuw ter beoordeling aan de Centrale Raad van Beroep voorgelegd.

Tot vreugde van het gemeentebestuur komt met de Centrale Raad van Beroep met zijn nieuwe uitspraak terug op de eerdere uitspraken en geeft hij volgens een persbericht van het gemeentebestuur alsnog gelijk. De gemeente is daar gelukkig mee, ook wethouder Kampman van de PvdA, blijkens zijn in het bericht opgenomen reactie: ‘Ik ben blij met deze uitspraak natuurlijk. Fijn dat we het toch goed deden. Het is ook een mooie stap om de kwaliteit van de bewindvoering te verbeteren', aldus de wethouder van Sociale Zaken en Participatie.

Deel dit nieuws!