De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA en D66 willen consequenties in beeld bij verbod rubbergranulaat

CDA en D66 willen consequenties in beeld bij verbod rubbergranulaat

ENSCHEDE - De raadsfracties van CDA en D66 in Enschede willen van het college van burgemeester en wethouders weten welk financieel risico de gemeente loopt als het gemeentelijke sportbedrijf Sportaal het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden moet verwijderen. Er dreigt een rechtszaak doordat een milieuorganisatie de gemeente wil verplichten de velden buiten gebruik te stellen.

Beide fracties zijn  vooral beducht voor de financiële gevolgen van een eventueel verbod rubbergranulaatkorrels: het opruimen van de velden en het aanleggen van nieuwe. Zo’n uitspraak in rechte  zou trouwens op nationale schaal grote gevolgen hebben voor sportclubs (veldenafstoting) als gemeenten (vervangingskosten) en willen inzicht in sportieve en financiële effecten.

De fractie van het CDA stelt bij monde van het raadslid Van Lagen, op voorhand te hebben gewaarschuwd voor de situatie die zich nu voordoet. De fractie wil net als D66 weten of en hoe lang het gemeentebestuur al lang op de hoogte is van strafrechtelijk onderzoek. D66: ‘Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar milieuvervuiling door rubbergranulaatkorrels in Enschede? (…) Waarom vindt over rubbergranulaat dan toch steeds discussie plaats, terwijl de rubberen banden van bijvoorbeeld auto’s, fietsen en vliegtuigen algemeen geaccepteerd zijn?’

Deel dit nieuws!