De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Afvalinzameling in Enschede, heldere zak voor een heldere prijs

Afvalinzameling in Enschede, heldere zak voor een heldere prijs

ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede bekreunde zich vanavond in commissieverband wederom over het gescheiden inzamelen van afval. Verantwoordelijk wethouder Van Houdt voelt weinig voor de suggestie om het gewicht van het gratis storten van afval van 75 kilo per paar tot 150 kilo te verhogen. Hij ziet drie nadelen: het druist in tegen het principe dat de vervuiler betaalt, het betekent voor elk huishouden en hoger jaarbedrag en slechts één op de drie maakt er gebruik van. De wethouder is er in lijn daarmee wél voorstander van om voor cameratoezicht te zorgen bij populaire illegale stortplaatsen en illegale dumpers stevig te beboeten.

De ervaring leert volgens Van Houdt dat veel stedelingen hechten aan het gebruik van plasticzakken om niet hun vuil klieder de kledder in een container te hoeven mikken, al hebben gemeenten als Hengelo en Oldenzaal de vuilniszak afgeschaft. Enschede hecht eraan. Om met GroenLinks-raadslid  Kort te spreken: 'Een heldere zak voor een heldere prijs.'

De gemeenteraad van Enschede tendeert naar het gratis beschikbaar stellen van vuilniszakken, zij het niet ongelimiteerd. Sommige raadsleden vinden dat de gemeente Enschede die zakken op jaarbasis moet leveren. In dat kader opteert het raadslid Nijhuis van de coalitiepartij VVD voor een voucher voor een paar rollen per huishouden. Anderen, onder wie Tillema van coalitiepartij D66, bepleiten verzilvering in reguliere winkels. Van Houdt wees ook in dit bestek op de kosten die volgens zijn bewering - hoe dan ook - zo’n drie ton per jaar bedragen. Daar heb je, stelde hij met enig onderkoeld venijn, ook een mooi jaarlijks mantelzorgcompliment voor.

 

 

Deel dit nieuws!