De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA wil helderheid over positie aanwonenden kanaal in Vroomshoop

CDA wil helderheid over positie aanwonenden kanaal in Vroomshoop

VROOMSHOOP/GEERDIJK – De raadsfractie van het CDA in de gemeente Twenterand wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het in samenspraak met de provincie Overijssel de veiligheid van de bewoners van de oevers van het kanaal Almelo-De Haandrik denkt te garanderen. Veel woningen hebben te maken met verzakking, scheurvorming en op termijn instortingsgevaar.

Na de verdieping van de vaargeul in het kanaal is er nu sprake van het slaan van nieuwe damwanden, maar dat werk is stilgelegd vanwege toenemend gevaar. Volgens het raadslid Uitslag van het CDA neemt de ongerustheid toe. ‘Bewoners voelen zich steeds meer onveilig en vertrekken uit hun woning (…) Mensen zijn letterlijk bang!’  Ze wijst op de eind vorig jaar door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie die opdraagt tot overleg met de provinciale overheid.

De  aanwonenden van het kanaal zouden, stelt Uitslag, bovendien steeds minder vertrouwen hebben in de werkwijze van de provincie ten aanzien van de schademeldingen. Bovendien duurt dat volgens haar veel te lang, waarbij ze wijst op eerdere uitlatingen van de provincie Overijssel in die richting.

Deel dit nieuws!